Reklama

Siły zbrojne

Rosjanie testują Boxery

Kołowy transporter opancerzony Boxer - fot. ARTEC GmbH
Kołowy transporter opancerzony Boxer - fot. ARTEC GmbH

W Rosji trwają próby niemiecko-holenderskiego kołowego transportera opancerzonego ARTEC Boxer (GTK - Gepanzertes Transport Kraftfahrzeug) podała 18 października br. agencja Interfaks powołując się na moskiewskie źródło z kręgów dyplomatyczno-wojskowych.Zgodnie z przekazaną agencji informacją, specjaliści z dziedziny broni pancernej analizują techniczne i eksploatacyjne charakterystyki transportera, a także jego przystosowanie do rosyjskich warunków klimatycznych. Na podstawie testów może zostać wydana rekomendacja do przyjęcia Boxera do uzbrojenia wojsk lądowych, co będzie wiązało się z jego licencyjną produkcją w Rosji. Testy dwóch egzemplarzy transportera zbliżają się ku końcowi i wnioski z nich niedługo mają być przekazane ministerstwu obrony. Jeśli ministerstwo podejmie pozytywną dla tej konstrukcji decyzję, rozpoczną się rozmowy z producentem nt. stworzenia wspólnej firmy, która rozpocznie montaż transporterów w Rosji.

Jest to już trzeci ujawniony typ zachodniego transportera kołowego testowany przez rosyjskie wojsko. Wcześniej informowano o fińskiej Patrii AMV i włoskich pojazdach firmy IVECO: dwóch Centauro z armatą OTO Melara 105 mm oraz 120 mm oraz dwóch Freccia z armatami KBA kal. 25 mm oraz 30 mm.

(PG)
Reklama

Komentarze (4)

 1. FaNolola

  Вітcoin trаdеs up 8.4%, or $70, aт $903 а соin аs of 12:54 р.м. EТ. Тuesdаy's bіd hаs тhе cryptоcurrеncy hіghеr for а fоurth straighт sеssion аs іт соnтinuеs tо rеbоund froм тhе sharp sеll-оff thaт осcurrеd еаrliеr in Jаnuаry fоllоwing nеws тhaт China begаn аn invеstigатіоn inтo bitсоіn еxchаngеs in Bеijіng and Shаnghаi оn suspісiоn оf маrkет mаnірulatiоn, моnеy laundеrіng, unаuthorizеd fмnаnсing, аnd other issues. Вiтсоіn lоst аbоuт 35% of iтs valuе durіng the sеllіng thат tоок рlаcе from Jаnuаry 5 to January 11, fаlling frоm a high оf $1,161 а cоіn то а lоw оf $752 а coіn. Вut тrаde has shоwn signs of аt leasт тrying тo рuт іn a bоtтом оvеr the pasт соuple оf sеssions. Thе сryptоcurrency hаs еsтаblіshed а sеriеs оf lоwеr lоws аnd highеr hіghs оvеr еаch of тhе pasт fоur dаys and lоокs tо hаvе builт up sоmе nеar-теrм suрpоrт іn тhе $800 arеa. Trаders arе waтсhing fоr rеsistаnce neаr thе сurrenт lеvеl. <a href=http://getthatmoneyhoney.com/margin-_-interactive-brokers-multiplication-binary>http://getthatmoneyhoney.com/margin-_-interactive-brokers-multiplication-binary</a>

 2. :)

  ten "Polak" - to glupek. Niemcy spredają Boxery Litwie, a Rosja będzie musiala zadowolic się swojymi BTRami:))) Taka wlasnie to jest sprawiedliwosc:)

 3. Kowalski

  To jest najlepszy KTO na swiecie a nie jakis badziew Rosomak .

 4. Polak

  Tak Niemcy,nie chcą Litwinom sprzedać Transportera Boxer,dla tego,że Rosi sprzedano,aby nie wykorzystać czasem przeciwko nim, to jest sprawiedliwość.

Reklama