Reklama

Siły zbrojne

Rosja: test finansowania wojska w czasie wojny

Fot. mil.ru
Fot. mil.ru

Rosja będzie testowała system finansowy pozwalający na sprawne działanie państwa oraz sił zbrojnych w warunkach wojennych. Jak wskazała agencja informacyjna TASS, właśnie odporność finansowania potrzeb wojska w warunkach przejścia z pokoju do działań zbrojnych stanie się również elementem zbliżających się, połączonych manewrów rosyjsko-białoruskich „Zapad-2021”.

Rosjanie zamierzają rozwijać odporność systemu obronnego państwa na wypadek wojny także pod względem ekonomicznym. Jednym z elementów jest oczywiście utrzymanie systemu finansowego, który nie byłby podatny na turbulencje wynikłe z kryzysu międzynarodowego w sytuacji użycia sił zbrojnych. Odnosząc się przy tym do priorytetowego utrzymania stałego finansowego wsparcia własnych wojsk. Newralgiczny ma być właśnie moment rozwinięcia sił i przejścia od standardów istniejących w czasie pokoju, do nowych warunków wojennych. Dotyczy to odporność względem możliwości ograniczenia w warunkach wojennych stabilnych kanałów komunikacyjnych niezbędnych dla systemu finansowego, a także chociażby przerw w dostawie energii, etc. Kluczowe staje się uzyskanie efektywnej alternatywy z wykorzystaniem wyłącznie krajowego systemu płatniczego. Wiceminister obrony Federacji Rosyjskiej Tatiana Szewcowa, cytowana przez rosyjską agencję informacyjną, opowiedziała o tym dziennikarzom podczas wyjazdu służbowego na Białoruś.

Informuje się, że nowy system finansowania Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w czasie wojny zostanie poddany testom po raz pierwszy podczas wspólnych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń strategicznych „Zapad-2021”, które odbędą się na terytorium obu krajów we wrześniu tego roku. Wiceminister zaznaczyła przy tym, iż według niej charakter współczesnych wojen znacznie różni się od wojen z przeszłości. Odchodzi jedynie od definiowania przestrzeni terytorialnej jako determinanty porażki lub zwycięstwa, gdyż zmagania mają charakter o wiele bardziej geopolityczny, dotykający przestrzeni informacyjnej i przede wszystkim odwołujący się do modeli konfliktów hybrydowych. Stąd też, manewry wojskowe muszą odpowiadać nowym wyzwaniom pola walki w XXI w.

Reklama
Link: https://sklep.defence24.pl/produkt/wojska-specjalne-federacji-rosyjskiej/
Reklama 

Rosjanie podkreślają ścisłą koordynację scenariuszy ćwiczeń ze Sztabem Generalnym Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i Ministerstwem Finansów, Skarbem Federalny (służba federalna przeznaczona do wykonywania założeń budżetowych), Narodowym Centrum Zarządzania Obroną, Bankiem Rosji. Na bazie tego rodzaju współpracy miano opracować niezbędne dokumenty dotyczące specyfiki wsparcia finansowego dla rosyjskich sił zbrojnych w czasie wojny. Wiceminister Tatiana Szewcowa wskazała, że w efekcie powstał zupełnie nowy, innowacyjny schemat finansowego wsparcia sił zbrojnych w okresie przejścia od czasu pokoju do wyjątkowych warunków wojny. Zaś planowane jest przetestowanie wspomnianego systemu właśnie na pełną skalę po raz pierwszy w ramach tegorocznych manewrów.

Reklama

Komentarze

    Reklama