Siły zbrojne

Rosja ćwiczy przerzut wojska z Dalekiego Wschodu

Fot. mil.ru

Wojska rosyjskiego Wschodniego Okręgu Wojskowego rozpoczęły niespodziewany sprawdzian gotowości bojowej, którego kluczowym elementem jest przerzut na poligony odległe od kilkuset do kilku tysięcy kilometrów. Jest to element przygotowań do zaplanowanych na bieżący rok ćwiczeń Wostok-2022. Szczególną uwagę zwrócono na ocenę możliwości infrastruktury transportowej, aby zapewnić przewóz wojsk na czas.

Informacje o niespodziewanym sprawdzianie gotowości bojowej została opublikowana rankiem 14 stycznia przez należącą do rosyjskiego ministerstwa obrony TV Zvezda. Jak wynika z opublikowanych materiałów, jednostki wyruszyły z baz wieczorem lub nocą 13 stycznia. Szczególną uwagę zwrócono na formacje obrony powietrznej ale zakres ćwiczeń był bardzo szeroki. W materiałach TV Zvezda można m. in. zobaczyć systemy rakietowe Tor-M2, ale też pojazdy dowodzenia, haubice samobieżne 2S3 Akacja, wyrzutnie BM-21 Grad, bojowe wozy piechoty BMP-2 czy czołgi T-72B3.

Podczas kontroli jednostki realizują szereg działań mających na celu doprowadzenie ich do najwyższego stopnia gotowości bojowej z dostępem do obszarów koncentracji. Szereg formacji i jednostek w ramach nagłej inspekcji, w wspólnie wyrusza w marsze na nieznane poligony znajdujące się w znacznej odległości od ich stałych punktów rozmieszczenia w celu realizacji zadań szkolenia bojowego.
Oświadczenie ministerstwa obrony Federacji Rosyjskiej

Zaangażowane są pododdziały bojowe, sztabowe i logistyczne wybranych formacji. Na docelowych poligonach jednostki mają rozwinąć się z marszu do planowania i realizacji działań bojowych na nieznanych sobie obszarach. Ćwiczenie obejmie zarówno działania sztabowe, jak też aktywną część polową a w tym ostre strzelania, w tym strzelania systemów artyleryjskich i przeciwlotniczych.

Celem tego ćwiczenia jest przede wszystkim sprawdzenie gotowości do przerzutu na duże odległości i rozwinięcia jednostek do działań bojowych w nieznanym terenie. Szczególna uwagę zwrócono na „ocenę zdolności infrastruktury transportowej państwa do terminowego transportu wojsk." Jest to więc działanie wykraczające znacznie poza jedynie test jednostek, obejmujące też jednostki wojsko logistycznych i kolejowych oraz państwowe systemy transportu i zarządzania ruchem, głównie kolejowym.

W kontekście możliwości przerzutu wojsk rosyjskich na znaczne odległości, wykraczające daleko poza konkretny, odległy od Europy Wschodni Okręg Wojskowy, nie należy bagatelizować tych działań. Warto przypomnieć, że np. w operacji na Ukrainie w 2014 roku brały udział również jednostki przerzucane z Centralnego i Wschodniego Okręgu Wojskowego. Istotnym atutem rosyjskiej armii, którego nie można nie doceniać, jest właśnie możliwość przerzutu w przeciągu od kilku do kilkunastu dni znacznych sił na odległość wielu tysięcy kilometrów i ich wykorzystania w ciągu kilkunastu godzin od przeprowadzenia tego typu operacji.

Komentarze