Reklama

Siły zbrojne

Rok 2012 w statystyce saperów 16. Dywizji

W 2012 roku patrole rozminowania 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej prowadziły oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych na terenie 5 województw – pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego.W okresie od 01. 01. do 31. 12. 2012 roku Patrole Rozminowania z 16 Batalionu Dowodzenia (nr 8 ) w Elblągu, z 9 Brygady Kawalerii Pancernej (nr 9)  w Braniewie, z 15 Brygady Zmechanizowanej (nr 10) w Giżycku, z 15 Batalionu Saperów 15 Brygady Zmechanizowanej (nr 12) w Orzyszu, z 1 Brygady Pancernej (nr 17) w Wesołej oraz z 1 Batalionu Zmechanizowanego 1 Brygady Pancernej (nr 35) w Chełmie, zrealizowały 1387 zgłoszeń (w 2011 roku – 1246 zgłoszeń). Ogółem nasi Saperzy podjęli i unieszkodliwili m. in.;

  • Bomby lotnicze – 153 szt. (w 2011r. – 132 szt.);

  • Miny przeciwpiechotne i przeciwpancerne – 379 szt. (w 2011r. – 167 szt.);

  • Pociski artyleryjskie i moździerzowe – 4033 szt. (w 2011r. – 5638 szt.);

  • Granaty ręczne i przeciwpancerne – 513 szt. (w 2011r. – 524 szt.);

  • Różnego rodzaju amunicja – 34 107 szt. (w 2011r. – 54 555 szt.).


Razem podjęto i unieszkodliwiono 39 185 sztuk przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych – niewypały i niewybuchy z czasów II Wojny Światowej.

Do podjęcia, przetransportowania i unieszkodliwienia tych niebezpiecznych znalezisk zużyto m. in.  1639  kg. materiałów wybuchowych oraz 48,04 ton oleju napędowego.

2013 rok także „przyniósł” już saperom 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej kilka kolejnych zgłoszeń i konieczność podjęcia i zniszczenia niebezpiecznych pozostałości z czasów II Wojny. Wynika z tego, że także ten rok będzie „obfitował” w niebezpieczne znaleziska i przysporzy naszym saperom wiele pracy.Pragnę poinformować, iż zarówno przedstawiciele Patroli Saperskich jak i przedstawiciele jednostek wojskowych 16 PDZ prowadzą i mogą prowadzić – na prośbę zainteresowanych – akcje profilaktyczne w szkołach, gimnazjach, przedszkolach czy też innych instytucjach, zainteresowanych tego typu profilaktyką, do czego serdecznie zachęcamy. Tego typu akcje – w formie pogadanek czy też prowadzone na terenie jednostek wojskowych w oparciu o sprzęt specjalistyczny – prowadzone były w 2012 roku i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Trochę teorii.

Minerski patrol oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych  i niebezpiecznych -  to specjalistyczny pododdział wojsk inżynieryjnych, przeznaczony do rozpoznania, usuwania i niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, pochodzenia wojskowego, metodą interwencyjną.

Niewybuch – pocisk, granat, bomba, mina i. t. p., w którym mimo stworzonych warunków do wybuchu (uderzenie o przeszkodę, uzbrojenie zapalnika i. t. p.) nie nastąpiła detonacja.

Niewypał – nabój – pocisk, który nie został odpalony z powodu usterek i niesprawności broni lub amunicji i. t. p.

Każdy niewypał czy niewybuch –  powinien być usunięty w czasie 72 godzin, przy czym usuwanie materiałów w miejscach publicznych (np. szkoły, drogi, budynki, urzędy państwowe i. t. p.) patrole saperskie traktują jako zgłoszenie priorytetowe – do realizacji w ciągu 24 godzin.

Podjęcie przedmiotów niebezpiecznych, ich ładowanie i przewożenie powinno odbywać się przy świetle dziennym.

Zalecenia w przypadku znalezienia przedmiotów niebezpiecznych;

  • Całkowity zakaz dotykania, rozbrajania, rzucania oraz przenoszenia;

  • Oznakowanie miejsca znalezienia przedmiotu, w miarę możliwości zabezpieczenia miejsca do czasu przybycia Policji;

  • Natychmiastowe powiadomienie o znalezieniu przedmiotu i miejscu jego lokalizacji Policji lub Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej.


Za ochronę ujawnionych niewypałów lub niewybuchów – do czasu przybycia Patrolu Saperskiego – odpowiada Policja.

16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
Reklama

Komentarze

    Reklama