Reklama

Siły zbrojne

Problemy z tarczą antyrakietową państw Zatoki Perskiej

Kraje Zatoki Perskiej inwestują w systemy obrony przeciwrakietowej, ale wciąż brakuje regulacji dotyczących międzynarodowej wymiany danych. Fot. Missile Defense Agency.
Kraje Zatoki Perskiej inwestują w systemy obrony przeciwrakietowej, ale wciąż brakuje regulacji dotyczących międzynarodowej wymiany danych. Fot. Missile Defense Agency.

Budowa systemu obrony przeciwrakietowej krajów Zatoki Perskiej napotyka na poważne problemy, głównie z powodu ograniczeń w transferze danych pomiędzy poszczególnymi państwami.

Jak informuje Defense News, kraje Zatoki Perskiej pomimo wysiłków nie zdołały jeszcze zbudować wspólnego, zintegrowanego systemu obrony przeciwrakietowej. Jest to spowodowane przede wszystkim brakiem spójnych zasad, dotyczących transferu danych pomiędzy jego elementami należącymi do poszczególnych państw, a także ograniczoną interoperacyjnością systemów wymiany danych.

Jednym z istotnych problemów jest funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania. Z uwagi na charakter zagrożenia, powinien być on oparty na środkach pozostających nie tylko w dyspozycji państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej, ale także Stanów Zjednoczonych czy innych członków NATO. W celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest odpowiednie dostosowanie regulacji obowiązujących w poszczególnych państwach, a dotyczących międzynarodowego transferu danych. Konieczne jest także zapewnienie pełnej interoperacyjności systemów wymiany informacji, z uwzględnieniem standardu Link 16 wdrożonego obecnie przez Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabię Saudyjską.

Państwa Rady Współpracy Zatoki Perskiej podjęły decyzję o budowie systemu obrony przeciwrakietowej w reakcji na rosnące zagrożenie atakiem irańskimi rakietami balistycznymi. Ich wysiłki wspierane są przez Stany Zjednoczone, uznające współpracę międzynarodową za najlepszą drogę do stworzenia skutecznego systemu obrony przeciwrakietowej dla państw Zatoki Perskiej.

(JP)

Reklama

Komentarze

    Reklama