Reklama

Siły zbrojne

Prezydent wręczył trzynaście nominacji generalskich [WIDEO]

Fot. Rafał Surdacki/Defence24
Fot. Rafał Surdacki/Defence24

Prezydent Andrzej Duda wręczył dziś nominacje generalskie. Awanse otrzymało trzynastu oficerów - dziesięciu na stopień generała brygady, trzech na stopień generała dywizji.

Na stopień generała dywizji mianowani zostali:
- gen. bryg. Piotr Malinowski, szef Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
- gen. bryg. Dariusz Parylak, Dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej;
- gen. bryg. pil. Ireneusz Starzyński, Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego.

 Na stopień generała brygady mianowani zostali:
- płk pil. Krzysztof Cur, Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego (od 4 listopada 2019 r.);
- płk Kazimierz Dyński, Dowódca 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej (od 1 lipca 2020 r.);
- płk Bogdan Dziewulski, Zastępca Szefa Inspektoratu – Szef Logistyki Inspektu Wsparcia Sił Zbrojnych;
- płk Jarosław Górowski, Dowódca 1. Brygady Pancernej (od 20 marca 2020 r.);
- płk Cezary Janowski, Zastępca Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7;
- płk Rafał Kowalik, Dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej (od 20 marca 2020 r.);
- płk Krzysztof Nolbert, Szef Pionu - Zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
- płk Rafał Ostrowski, Dowódca 7. Brygady Obrony Wybrzeża (od 1 grudnia 2016 r.);
- płk Michał Rohde, Dowódca 19. Brygady Zmechanizowanej (od 15 lipca 2019 r.);
- płk Bogdan Rycerski, Dowódca 15. Brygady Zmechanizowanej (od 20 marca 2020 r.);

Stopień generała dywizji otrzymało trzech oficerów: dowódca "Czarnej Dywizji" gen. Dariusz Parylak (wcześniej, od 2018 roku, szef sztabu i zastępca dowódcy tej jednostki oraz dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej), gen. Piotr Malinowski - szef sztabu Dowództwa Generalnego RSZ, wcześniej szef sztabu Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód i dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz gen. bryg. pil. Ireneusz Starzyński, dowódca Dowództwa Komponentu Powietrznego - Centrum Operacji Powietrznych w DO RSZ, wcześniej od lutego 2019 roku zastępca dowódcy COP-DKP i dowódca 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Awansowano więc jednego dowódcę dywizji i dwóch pełniących wysokie funkcje w dowództwach rodzajów sił zbrojnych.

image
Fot. Rafał Surdacki/Defence24

Awanse na stopień generała brygady (łącznie dziesięć) są głównie związane z pełnieniem funkcji dowódcy brygady lub związku taktycznego o podobnym charakterze, jakim jest Skrzydło (w lotnictwie Sił Powietrznych). Dotyczy to siedmiu z dziesięciu awansowanych oficerów, w tym pięciu w Wojskach Lądowych. Oprócz tego awansowani zostali przedstawiciele Sztabu Generalnego, Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz Inspektoratu Wsparcia SZ.

Gen. bryg. Piotr Malinowski, obecnie szef sztabu Dowództwa Generalnego RSZ, w niemalże 30-letniej zawodowej służbie wojskowej zajmował szereg stanowisk służbowych, począwszy od dowódcy plutonu, dowódcy kompanii rozpoznawczej, starszego oficera operacyjnego, poprzez stanowisko dowódcy batalionu, szefa sztabu brygady, zastępcy dowódcy brygady, starszego specjalisty w strukturach NATO oraz dowódcy 17 Brygady Zmechanizowanej.

W latach 1999, 2010 oraz 2015 generał brygady Piotr Malinowski kończył kolejne studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a także w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim na kierunkach związanych z zarządzaniem wojskami oraz bezpieczeństwem narodowym. Ponadto uczestniczył w wielu formach doskonalenia zawodowego zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, między innymi ukończył kurs doskonalenia oficerów rozpoznania ogólnowojskowego w Akademii Obrony Narodowej, kurs oficerów sztabowych NATO w Hadze, a także kurs planowania dla oficerów sztabowych NATO w szkole NATO w Oberammergau.

Generał brygady Piotr Malinowski dwukrotnie pełnił służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. W latach 2004-2005 pełnił służbę poza granicami państwa na stanowisku szef oddziału rozpoznawczego, oraz w 2007 roku jako zastępca dowódcy brygady. W 2008 wyznaczono go na stanowisko starszego specjalisty NATO w sztabie dowództwa ACT SEE w Mons w Belgii, gdzie pełnił służbę do lipca 2011 roku i zajmował się tam zagadnieniem celi sił zbrojnych.

W latach 2011-2012 służył w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu na stanowisku zastępca szefa sztabu dywizji. W 2013 roku gen. bryg. Piotr Malinowski objął obowiązki szefa zespołu w Grupie Organizacyjnej DG RSZ, a po niespełna roku, stanowisko szefa Oddziału Gotowości Obronnej Państwa w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON. W 2014 roku został skierowany na podyplomowe studia polityki obronnej w AON w Warszawie, które ukończył jako prymus. Po ich ukończeniu objął stanowisko dowódcy 17 Brygady Zmechanizowanej w dniu 30.11.2015 roku. W marcu 2018 roku objął stanowisko szefa sztabu Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Z dniem 01.11.2019 został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu DG RSZ.

Gen. bryg. Dariusz Parylak w latach 1986-1990 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem. W okresie pomiędzy rokiem 1990, a 1993 był dowódcą plutonu czołgów w 5 pułku zmechanizowanym 12 Dywizji Zmechanizowanej, aby w 1993 roku objąć stanowisko dowódcy kompanii czołgów 2 batalionu czołgów, tego samego pułku. Funkcję tę pełnił do 1995 roku, kiedy to został dowódcą kompanii czołgów 2 batalionu czołgów w 12 Brygadzie Zmechanizowanej.

Gen. bryg. dr Dariusz Parylak w latach 1996 – 1998 był słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej. W 1999 roku ukończył kurs języka angielskiego na poziomie 3. W 1998 roku objął stanowisko dowódcy batalionu czołgów 12 Brygady Zmechanizowanej, na którym pozostawał do 2001 roku. W 2000 roku gen. Parylak był słuchaczem Specialized Language Course w Defense Language Institute w Lackland AFB w San Antonie (USA). Ukończył również zaawansowany kurs oficerów wojsk pancernych ACCC w Armour Center w Fort Knox (USA).

W latach 2001 – 2002 gen. Parylak był szefem sekcji operacyjnej (S-3) sztabu 12 Brygady Zmechanizowanej, po czym rozpoczął służbę w 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej, jako dowódca batalionu Kawalerii Pancernej im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. W latach 2004 – 2007 był szefem szkolenia 36 Brygady Zmechanizowanej. W tym czasie odbywał również służbę w ramach VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, jako zastępca szefa grupy - szef zespołu doradczo szkoleniowego Grupy ds. Szkolenia Irackich Sił Bezpieczeństwa.

W 2007 roku gen. Parylak uzyskał tytuł magistra ekonomii Magisterskich Studiów Uzupełniających Wydziału Ekonomii i Administracji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, a w 2008 roku został absolwentem Podyplomowego Studium Operacyjno - Strategicznego Akademii Obrony Narodowej.

W 2008 roku pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Lądowych, jako Szef Wydziału Planowania i Struktur Organizacyjnych w Oddziale Organizacyjnym. Od października 2008 do maja 2009 roku gen. Parylak wykonywał zadania w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, jako szef zespołu - starszy oficer łącznikowy w Zespole Oficerów Łącznikowych Dowództwa Polskich Sił Zadaniowych.

Po zakończeniu misji został szefem oddziału Analiz i Opracowań w Zarządzie Planowania Dowództwa Wojsk Lądowych (G-5). W 2012 roku rozpoczął studia w Podyplomowym Studium Polityki Obrony w US Army War Collage w Carlisle (Pennsylvania, USA), a po ich ukończeniu objął stanowisko Zastępcy Szefa Zarządu Planowania G-5 Dowództwa Wojsk Lądowych, a w 2014 roku został szefem szkolenia 12 Dywizji Zmechanizowanej.

Gen. bryg. dr Dariusz Parylak uzyskał tytuł doktora nauk społecznych Akademii Obrony Narodowej, wieńczący studia doktoranckie na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.

Od listopada 2016 roku pełnił obowiązki dowódcą 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 1 marca 2018 roku, otrzymał nominację na pierwszy stopień generalski.

W sierpniu 2018 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy dywizji - szefa sztabu dywizji w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. A następnie w marcu 2020 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Odznaczenia: Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę”, „Gwiazda Afganistanu”, Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „The Army Commendation Medal”, „The Non Article 5 NATO Medal – The Iraq Freedom Operation”, „The Non Article 5 NATO Medal”, Złota Odznaka „Za Udział w Akcjach Bojowych”.

Gen. bryg. pil. Ireneusz Starzyński dęblińską „Szkołę Orląt” ukończył w 1992 roku. Po promocji został skierowany do 40. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego w Świdwinie na stanowisko pilota klucza lotniczego, a w 1993 roku objął obowiązki starszego pilota. Po ukończeniu w 1996 r. Wojskowego Kursu Doskonalenia Oficerów dla dowódców i szefów służb pododdziałów lotniczych lotnictwa myśliwsko-bombowego, objął obowiązki Dowódcy klucza lotniczego. Następnie awansował na stanowisko Zastępcy Dowódcy eskadry 40. pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego.

W latach 2000-2002 był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Lotnictwa i Obrony Powietrznej - studia wyższe na kierunku dowódczo – sztabowym w zakresie dowodzenia wojskami. Po jej ukończeniu objął stanowisko Szefa Sztabu 8. eskadry lotnictwa taktycznego (8 elt.) w Mirosławcu. W latach 2004-2005 podwyższył swoje kwalifikacje w AON w ramach studiów podyplomowych, a po ich ukończeniu objął stanowisko Zastępcy Dowódcy, a w 2006 r. został Dowódcą 8. elt  w Mirosławcu. W latach 2007-2008 w AON na wydziale Strategiczno-Obronnym ukończył studia podyplomowe w zakresie operacyjno-strategicznym. Następstwem wzorowej służby na stanowisku Dowódcy 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego (od 2008 do 2015 r.) w Świdwinie było skierowanie na studia zagraniczne. W latach 2015-2016 był słuchaczem Akademii Wojennej Sił Powietrznych USA – Air War College, Maxwell Air Force Base USA w ramach podyplomowych studiów polityki obronnej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2016 roku od 11.01.2017 r. został wyznaczony  na stanowisko Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Natomiast nominację na pierwszy stopień generalski Prezydent RP Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim wręczył Dowódcy 1. SLT 10.11.2018 r. Na przełomie stycznia i lutego 2019 roku gen. Starzyński został mianowany zastępcą dowódcy Dowództwa Komponentu Powietrznego - Centrum Operacji Powietrznych, a od lutego br. jest dowódcą DKP-COP.

Gen. bryg. pil. Ireneusz Starzyński jest pilotem instruktorem klasy mistrzowskiej, z nalotem ponad 2100 godzin. Wyszkolił kilka pokoleń pilotów samolotu Su-22. Brał czynny udział w wielu ćwiczeniach krajowych i zagranicznych. 

MM/JP

Reklama

Komentarze

    Reklama