Reklama

Siły zbrojne

Pożegnanie Anny Rowińskiej

Jeśli dobro ma imię, to jest to imię Anna Jeśli nosi jakieś nazwisko, to jest to nazwisko Rowińska Jest, bo śmierć niczego tu nie zmienia. Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszej Koleżanki Anny Kuszner-Rowińskiej, pomysłodawczyni i założycielki Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej

Ania stworzyła i przez siedem lat z wielkim zapałem realizowała projekt utrwalenia Cichociemnych w pamięci społecznej, w który zaangażowała wiele środowisk. Szczególnie bliska Jej sercu była młodzież. Wiele przedsięwzięć, projektów i wydarzeń adresowanych było właśnie do najmłodszego pokolenia, które ma tę pamięć nieść. Pamięć nie tylko o Cichociemnych, ale i całym polskim wysiłku zbrojnym.

Była niezwykle wrażliwą, skromną i ciepłą osobą. Jako córka Powstańca Warszawskiego, wyniosła z domu rodzinnego zamiłowanie do historii, zwłaszcza jej najtrudniejszego oblicza, a także ogromne poczucie obowiązku w pielęgnowaniu pamięci o tych, którzy już sami o tę pamięć się nie upomną.

Ukształtowała Ją historia, dlatego kiedy naturalnie zaczęło już gasnąć środowisko Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Ania wraz z mężem postanowiła założyć Fundację – ciężko pracowała, często ponad siły….

Odznaczona medalem Pro Patria oraz honorową odznaką JW GROM.

Ania odeszła w niedzielę, 19 lipca 2020 r. Zdecydowanie za wcześnie. Miała jeszcze tak wiele planów.

Pożegnamy ją 24 lipca w Skolimowie.

Łączymy się w bólu z rodziną, najbliższymi oraz przyjaciółmi z Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej

image
Reklama

Komentarze

    Reklama