Siły zbrojne

Polska oficjalnie w ESA! Sejm był jednogłośny.

Polska oficjalnie w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Sejm był jednogłośny - fot. ESA.
Polska oficjalnie w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Sejm był jednogłośny - fot. ESA.

24 października br. Sejm jednogłośnie ratyfikował Umowę pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną. Polska jest zatem od tej chwili oficjalnie członkiem tej organizacji i  weźmie aktywny udział w ważnej Radzie Ministerialnej, która odbędzie się 20 i 21 listopada.Nasz kraj miał status kraju współpracującego z EAK od podpisania porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym w kwietniu 2007r. Następnie uczestniczył (także finansowo) w Planie dla Europejskich Państw Współpracujących, czego owocem są 42 projekty PEPW z budżetem 11 mln. euro.

13 lipca państwa członkowskie Europejskiej Agencji Kosmicznej jednogłośnie zatwierdziły akcesję Polski do Konwencji EAK.

13 września br. Polska przystąpiła do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej. W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dokument podpisał w imieniu rządu RP Wicepremier Waldemar Pawlak.

Rząd starał się przyspieszyć maksymalnie procedurę ratyfikacyjną w parlamencie. Owocem tych starań jest głosowanie, które rozpoczęło się 24 października 2012 r. o godz. 9. - wszyscy obecni posłowie głosowali na „tak” (436 na tak, 0 sprzeciwu, 0 wstrzymujących się, 26 nie głosowało).

Polska stała się zatem oficjalnie członkiem ESA i będzie mogła wziąć udział w listopadowym posiedzeniu Rady Ministrów Programu Kosmicznego ESA, na którym zdefiniowany zostanie 5-letni program prac ESA. Oficjalne uczestnictwo naszego kraju w posiedzeniu pozwoli wywrzeć realny wpływ na kształtowanie programu badawczego ESA.

(MMT)

Komentarze