Reklama

Siły zbrojne

Pod koniec września najważniejsi generałowie NATO przyjadą do Polski

Komitet Wojskowy NATO w składzie z maja 2018 r. Fot. NATO
Komitet Wojskowy NATO w składzie z maja 2018 r. Fot. NATO

Od 28 do 30 września odbędzie w Warszawie spotkanie Komitetu Wojskowego NATO, najważniejszego organu militarnego w Sojuszu Północnoatlantyckim. Do Polski przyjadą szefowie obrony i sztabów generalnych ze wszystkich państw Paktu. Informację o dacie i miejscu spotkania podała pod koniec ubiegłego tygodnia kwatera główna NATO. Generałowie m.in. wybiorą nowego dyrektora generalnego Międzynarodowego Sztabu Wojskowego.

O tym, że Komitet Wojskowy NATO będzie obradował w Polsce wiadomo, co najmniej od listopada 2017 r. Do tej pory znana była jednak tylko przybliżona data spotkania. Dopiero w ostatnich dniach kwatera główna NATO potwierdziła oficjalnie, kiedy i gdzie odbędą się obrady.

Spotkanie rozpocznie się w piątek, 28 września a zakończy się w niedzielę 30 września. Pierwszego dnia wieczorem zaplanowano oficjalną ceremonię powitalną na dziedzińcu Zamku Królewskiego. W sobotę obrady będą się odbywały w centrum konferencyjnym w jednym z hoteli na Wawrze. Program na niedzielę nie został sprecyzowany w informacji dla mediów, zapewne będzie obejmował nieformalne spotkania, co jest regułą, gdy Komitet Wojskowy NATO wyjeżdża na obrady do któregoś z państw Sojuszu.

Wśród tematów, które będą omawiali w Warszawie najważniejsi generałowie NATO, wymienione zostały m.in. gotowość sił, czas reakcji (ang. responsiveness) oraz modernizacja, jak również rekomendacje dotyczące przyszłych operacji NATO (zapewne przede wszystkim w Iraku, gdzie ma powstać misja szkoleniowa), ćwiczeń i bliższej kooperacji z innymi organizacjami międzynarodowymi (z których najbliższym partnerem NATO jest obecnie Unia Europejska).

Generałowie mają wybrać także przyszłego dyrektora generalnego Międzynarodowego Sztabu Wojskowego (International Military Staff, IMS), który obejmie urząd w przyszłym roku. IMS to organ wykonawczy Komitetu Wojskowego. Od lipca 2016 r. jego dyrektorem generalnym jest gen. broni Jan Broeks z Holandii. Został on wybrany na to stanowisko we wrześniu 2015 r. Zastępcą jednego z dyrektorów IMS jest polski oficer, gen. bryg. pil. Marian Jeleniewski, były dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

Wrześniowe obrady Komitetu Wojskowego NATO w Warszawie odbędą się po raz pierwszy na najwyższym szczeblu, odkąd przewodniczącym został Air Chief Marshal (odpowiednik "czterogwiazdkowego" generała) Stuart Peach z Wielkiej Brytanii, który stanowisko objął w czerwcu.

Przewodniczącego jak zwykle będą wspierali Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych w Europie (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR) gen. Curtis M. Scaparrotti oraz nowy Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych ds. Transformacji (Supreme Allied Commander Transformation, SACT) gen. Andre Lanata. Dla tego ostatniego będzie to debiut na Komitecie Wojskowym NATO. Obejmie on stanowisko na początku września. Tymczasem wciąż jeszcze formalnie jest on szefem sztabu francuskich sił powietrznych. To czwarty z rzędu francuski generał, który przejdzie z tego stanowiska na szefa SACT. Poprzednio taki transfer zaliczyli Stéphane Abrial, Jean-Paul Palomeros oraz kończący kadencję Denis Mercier.

Gospodarzem posiedzenia będzie szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmund T. Andrzejczak. On również po raz pierwszy weźmie udział w obradach Komitetu Wojskowego NATO, bowiem obecne stanowisko objął w lipcu.

Spotkanie Komitetu Wojskowego NATO w Warszawie będzie jednym z głównych wydarzeń z okazji stulecia odtworzenia Sztabu Generalnego WP oraz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Setna rocznica odtworzenia SGWP przypadnie 25 października 2018 r.

Komitet Wojskowy to najważniejszy organ militarny Sojuszu. W jego skład wchodzą szefowie obrony lub szefowie sztabów generalnych państw członkowskich. Zdaniem Komitetu jest m.in. wypracowywanie wojskowego wkładu do decyzji podejmowanych na szczeblu politycznym przez Radę Północnoatlantycką, czyli przedstawicieli państw sojuszniczych.

Komitet Wojskowy spotyka się dwa razy w roku w kwaterze głównej NATO w Brukseli i raz w roku na posiedzeniach wyjazdowych. Spotkania wyjazdowe są nazywane konferencjami. Ostatnia odbyła się w Albanii. Wówczas na przyszłego przewodniczącego komitetu został wybrany gen. Peach.

W codziennych kontaktach w ramach NATO szefów obrony i sztabów generalnych zastępują stali przedstawiciele wojskowi państw sojuszniczych w kwaterze głównej.

Poprzednio Komitet Wojskowy NATO gościł w Polsce w 2006 r. Wtedy takie wyjazdowe spotkania funkcjonowały jeszcze pod nazwą Military Committee Tour.

W czerwcu na stanowisko szefa zespołów odpowiadających przygotowanie konferencji Komitetu Wojskowego NATO oraz obchodów rocznicowych w SGWP został przesunięty gen. bryg. Jan Dziedzic. Wcześniej był on jednym z zastępców szefa SGWP.

Reklama

Komentarze (2)

  1. turpin

    Czy jakiś specjalista może mi wytłumaczyć, dlaczego Generałowie NATO noszą zbyt długie i źle wyprasowane portki?

  2. Polish blues

    Czy celem owego spotkania na szczycie jest wizytacja zabytkowej armii i szkolenie, jak w trzydzieści lat doprowadzić do zapaści sił zbrojnych?

Reklama