Reklama

Siły zbrojne

Pierwsza taka obsługa na cyfrowej Bryzie

Fot. dgrsz.mon.gov.pl
Fot. dgrsz.mon.gov.pl

Żołnierze eskadry technicznej 8 Bazy Lotnictwa Transportowego wykonali pierwszą obsługę okresową numer 1. Do tej pory jednostka wysyłała samoloty M-28/B/PT z awioniką Glass Cockpit, które wylatały w powietrzu 200 godzin, do producenta w Mielcu. Teraz jej żołnierze przejęli to zadanie.

W 2013 roku w zakładach PZL Mielec odbyło się miesięczne szkolenie, które przygotowało 29 żołnierzy i jednego pracownika eskadry technicznej do wykonywania obsług okresowych i specjalnych. Składało się z części teoretycznej i praktycznej, a skończyło się egzaminami. Następnym etapem była miesięczna praktyka w eskadrze obsługi, podczas której technicy wykonywali obsługi samolotu M-28B/PT/GC pod nadzorem przedstawicieli firmy. Cały cykl szkolenia zakończyły egzaminy zdawanymi przed komisją, po których przeszkoleni zostali dopuszczeni do samodzielnego wykonywania obsług samolotu M-28/B/PT/GC.

Egzaminy zdało 18 żołnierzy w specjalności płatowiec i silnik, 6 w specjalności osprzęt oraz 6 specjalistów od urządzeń radioelektronicznych. W 2014 roku planowane jest przeszkolenie kolejnych 25 żołnierzy eskadry technicznej.

Pierwszym samolotem, na którym wykonano własną obsługę okresową była Bryza o numerze bocznym 0218. Obsługa trwała około dwóch miesięcy, czyli podobnie jak w Mielcu. Teraz personel bazy może wykonywać takie obsługi na samolotach M-28B/PT/GC od numeru 0218 do numeru 0221, ponieważ upłynął już termin ich gwarancji.

Obsługa okresowa nr 1 dotyczy samolotów po 200 godzinach spędzonych w powietrzu i polega na sprawdzeniu wszystkich systemów, instalacji i podzespołów maszyny. Odbywa się ona zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi dla danego typu statku powietrznego przepisami inżynieryjno-lotniczymi. Każda czynność wykonywana jest na podstawie kart technologicznych i odnotowywana jest w dokumentacji samolotu oraz nadzorowana i sprawdzana  przez inżynierów SIL. Obsługę kończą próby na ziemi sprawdzające poprawność działania oraz parametry wszystkich urządzeń samolotu.

Po wykonaniu obsługi piloci odbywają lot próbny kontrolny, po zaliczeniu którego samolot może być dopuszczony do użytkowania. Taki oblot odbył się 21 maja, po czym samolot 0218 został przekazany do eskadry obsługi, a 22 maja wykonuje zadania lotnicze.

Przeszkolenie personelu eskadry technicznej pozwala na oszczędności na pracach wykonywanych na miejscu własnymi siłami oraz efektywniejsze wykorzystanie techników, którzy mogą obsługiwać dwa typy samolotów, C-295M i M-28B/PT/GC. Jednocześnie osoby dopuszczone do wykonywania obsługi nr 1 mogą pomóc eskadrze obsługi w przygotowaniu samolotów przed codziennymi lotami.

(kpt. Maciej Nojek/dgrsz.mon.gov.pl)

Reklama

Komentarze

    Reklama