Reklama

Siły zbrojne

PGZ wesprze polskie Leopardy

Fot. Jerzy Reszczyński
Fot. Jerzy Reszczyński

Konsorcjum kierowane przez Polską Grupę Zbrojeniową podpisało umowę na przeglądy i naprawy czołgów Leopard 2A4, 2A5 i 2PL/2PLM1, znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

Jak podaje PGZ, umowa 4 Regionalną Bazą Logistyczną zakłada realizację przeglądów technicznych czołgów Leopard 2A4, 2A5, 2PL oraz 2PLM1 w latach 2021-2024. Do umowy ramowej zawierana będzie oddzielna umowa wykonawcza obejmująca weryfikację stanu technicznego czołgu. Następnie, w zależności od stanu maszyny, zawierane będą porozumienia dotyczące przeprowadzenia przez konsorcjum przeglądu technicznego wymaganego poziomu (F3-F6) lub też remontu i przeglądu.

W odpowiedzi na pytania Defence24.pl Polska Grupa Zbrojeniowa dodała trakcie realizacji tego porozumienia będzie obowiązywał podział kompetencyjny, który został ustalony w porozumieniu z 2015 roku. Czołgi w wersjach Leopard 2A4, 2PL oraz 2PLM1 będą więc wspierane przez Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy”, natomiast wozy w wersji Leopard 2A5 – przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania. Obie te spółki są członkami i wykonawcami technicznymi kierowanego przez PGZ konsorcjum.

Polska Grupa Zbrojeniowa jest głównym partnerem w realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. Jednym z kluczowych segmentów działalności naszej Grupy są projekty pancerne i samochodowe. Kolejna umowa na kompleksowe przeglądy czołgów rodziny Leopard 2 potwierdza nasze kompetencje w segmencie pancernym, zarówno Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych, jak i Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy

Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Trzeba tutaj dodać, że czołgi Leopard 2A4 objęte tą (jak i poprzednią) umową ramową z 4 RBLog. kierowane do remontów to wozy inne niż przekazane do modernizacji w ramach pierwszej transzy programu Leopard 2PL, prowadzonego przez Inspektorat Uzbrojenia. – SZ RP dbają o swoją zdolność bojową w każdych warunkach, również w przypadku maszyn, które do modernizacji będą skierowane dopiero za jakiś czas, a rolą Konsorcjum jest wsparcie techniczne wojska w tym obszarze. Wszystkie czołgi, tak jak pozostałe pojazdy poddawane są przeglądom technicznym w określonych cyklach – podkreśla w odpowiedzi na pytania Defence24.pl PGZ.

image
Fot. PGZ.

Przypomnijmy, że w ramach pierwszej transzy programu Leopard 2PL do wykonawcy skierowano łącznie 64 czołgi spośród 142 wozów Leopard 2A4 znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP, umowa – w zakresie wozów wersji 2A4 – dotyczy więc pozostałych wozów.

Do chwili obecnej Wojsku Polskiemu spośród wspomnianych 64 wozów przekazano 16 po modernizacji. Obecna umowa ramowa obejmie również przeglądy i weryfikację stanu technicznego wozów w wersji 2PL i 2PLM1, prowadzone już po ich modernizacji i oddaniu do służby. – Czołgi Leopard 2PL i 2PLM1 będą kierowane do ZMBŁ (Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy na wykonanie przeglądów technicznych na poziomie F6. Siły Zbrojne, m.in. w ramach umowy na modernizację nabyły kompetencje personelu technicznego do wykonywania przeglądów do poziomu F4 włącznie – zaznacza PGZ.

PGZ podała, że w ramach poprzedniej umowy ramowej, obowiązującej w latach 2017-2021 przeprowadzono przeglądy 93 czołgów i remonty 65 z nich. Z informacji jakie Defence24.pl uzyskał od Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wynika, że większość z wyremontowanych czołgów to wozy w wersji Leopard 2A5, wspierane przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania. Rzecznik IW SP przekazał bowiem, że w 2018 roku WZM S.A. odtworzyły sprawność techniczną 9 czołgów w wersji Leopard 2A5, w 2019 roku – 25 egzemplarzy tych czołgów i w 2020 roku – 20 egzemplarzy, co daje łącznie 54 wozy tylko w latach 2018-2020. 

Według komunikatu PGZ całkowita wartość świadczeń wykonanych w ramach poprzedniej umowy ramowej wyniosła 255 mln zł brutto.

Reklama
Reklama

Komentarze