Reklama

Siły zbrojne

Ociepa przejmuje kluczową instytucję MON

Wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Fot. MON
Marcin Ociepa, Sekretarz Stanu w MON
Fot. MON

Resort obrony narodowej wprowadza korekty i przesunięcia w zakresie podporządkowania wybranych instytucji i jednostek organizacyjnych. Które z instytucji zmieniły swoje podporządkowanie, nazewnictwo oraz osobę nadzorującą na poziomie ministerialnym?

17 stycznia w dzienniku urzędowym MON ukazała się  decyzja nr 4/MON  zmieniająca dotychczasowe zapisy określające podporządkowanie Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej" oraz wprowadzająca zmiany nazewnictwa dwóch ważnych instytucji resortu obrony narodowej. 

Na podstawie tej właśnie decyzji kierowane przez gen. bryg. dr Artura Dębczaka biuro odpowiedzialne m.in. za wprowadzenie w rekrutacji do sił zbrojnych przechodzi pod skrzydła sekretarza stanu Marcina Ociepy. Biuro od chwili jego powołania do tej pory podporządkowane było bezpośrednio pod ministra Błaszczaka. Warto zauważyć, że po ostatniej aktualizacji wiceminister Ociepa nadzoruje dwie instytucje - poza Biurem ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej" pod swoimi skrzydłami od lutego 2021 roku ma Departament Innowacji. Za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Innowacji do 1 stycznia 2022 roku ministrowi Ociepie podlegał Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO), którego następcą prawnym jest Agencja Uzbrojenia.

Natomiast minister Błaszczak nadzoruje za pośrednictwem dyrektorów departamentów kilkadziesiąt instytucji, podobnie wiceminister Skurkiewicz oraz generał Andrzejczak. Pojedyncze instytucje zostały podporządkowane pod inne osoby zajmujące kierownicze stanowiska w MON. I tak Wojskowy Instytut Wydawniczy wydawca m.in. miesięcznika Polska Zbrojna pozostaje w podporządkowaniu Dyrektor Centrum Operacyjnego MON, a bydgoska, warszawska i wrocławska delegatury departamentu kontroli pozostają w podporządkowaniu Dyrektora Departamentu Kontroli.

Czytaj też

W tej same decyzji zawarto dwie zmiany związane z nazewnictwem instytucji podporządkowanych bezpośrednio pod szefa resortu obrony narodowej i tak Agencja Uzbrojenia zastępuje Inspektorat Uzbrojenia, a Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni zastępuje NCBC. W przypadku nadzorowanego przez wiceministra Skurkiewicza Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego dodano dopisek im. Polskich Kryptologów.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku urzędowym tj. od 17 stycznia.

Komentarze (1)

  1. andys_2

    Nie nadążam za zmianami (udoskoleniami organizacyjnymi?) !!! Tempo zmian -kosmiczne!

    1. X

      I tak bez analiz, zapytań o..., redefinicji wymagań na...