Reklama

Siły zbrojne

Obchody święta Wojsk Specjalnych

DKWS
Autor. Wydział Komunikacji Społecznej DKWS

2 czerwca w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych upamiętniono 15-lecie powołania Wojsk Specjalnych jako Rodzaju Sił Zbrojnych. Obchody zainicjowała polowa msza św. w intencji żołnierzy Wojsk Specjalnych pod przewodnictwem biskupa polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza.

Reklama

Na uroczystej zbiórce w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych zgromadzili się żołnierze i pracownicy DKWS oraz poczty sztandarowe i  pododdziały towarzyszące  podległych jednostek. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, przyjaciół, byłych żołnierzy  i dowódców Wojsk Specjalnych. Szczególnie gorąco powitano żonę zmarłego w tym roku śp. płk. Aleksandra Tarnawskiego - ostatniego żyjącego żołnierza legendarnej formacji Cichociemnych.  

Reklama

Czytaj też

Reklama

Meldunek o gotowości do uroczystości przyjął Dowódca Generalny RSZ generał Jarosław Mika. Uroczystość rozpoczęła się wręczenia żołnierzom odznaczeń państwowych oraz resortowych. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Jednostce Wojskowej Komandosów „Proporca Honorowego" w związku z nadaniem przez Dowódcę Generalnego tytułu honorowego „Przodujący Pododdział Wojsk Specjalnych".  Następnie wyróżniającym się żołnierzom wręczono Kordziki Honorowe Sił Zbrojnych RP, Odznaki Honorowe Wojsk Specjalnych oraz nadano tytuły honorowe Zasłużony Żołnierz RP. W trakcie uroczystej zbiórki Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych po raz pierwszy wręczył odznaki pamiątkowe Komponentu Wojsk Specjalnych. W trakcie uroczystości Dowódca KWS podziękował zebranym za wsparcie i okazaną pomoc. Odznaczonych oraz wyróżnionych żołnierzy zebrani na zbiórce nagrodzili brawami. 

DKWS
Autor. Wydział Komunikacji Społecznej DKWS

Dowody uznania dla całej społeczności Wojsk Specjalnych pisemnie skierowali do zebranych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.  Słowa dumy z polskich komandosów padły z ust Wojewody Małopolskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego.

W swoim wystąpieniu generał Jarosław Mika podziękował wszystkim żołnierzom oraz pracownikom Wojsk Specjalnych za wysiłek i trud w codziennej służbie w kraju oraz poza jego granicami i złożył życzenia dalszych sukcesów w realizacji zadań na rzecz Wojsk Specjalnych.

Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. dyw. dr inż. Sławomir Drumowicz w swoim wystąpieniu zwracając się do zebranych, podkreślił znaczenie potencjału polskich Wojsk Specjalnych i ich mocnej pozycji wśród sojuszników.  Dziękując za uczciwą, rzetelną służbę podsumował ostatnie bardzo intensywne lata, jednocześnie zwracając uwagę na znaczenie osiągnięcia zdolności do dowodzenia operacjami specjalnymi NATO jakie Komponent ma ponownie potwierdzić na przestrzeni najbliższych lat. Życzył podwładnym żołnierskiego szczęścia, zdrowia i dalszych sukcesów. 

Czytaj też

Podziękował również za pamięć i wsparcie oraz życzenia, które napłynęły od Dowódców Sił Specjalnych.

Współczesne Wojska Specjalne są przeznaczone do prowadzenia operacji specjalnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Wojska Specjalne, stanowiąc integralną część Sił Zbrojnych RP, wpisują się w ich wszystkie misje. Najważniejszym zadaniem jest przygotowanie i udział w operacji obronnej. Działania prowadzone przez komandosów wspólnie z siłami konwencjonalnymi lub samodzielnie, mogą mieć zarówno znaczenie operacyjne, jak i strategiczne. Istotnym zadaniem Wojsk Specjalnych jest utrzymywanie w gotowości sił i środków do wsparcia Policji Państwowej w zwalczaniu terroryzmu na terenie państwa. Wojska Specjalne są gotowe do prowadzenia pełnego wachlarza operacji specjalnych w przypadku zaistnienia zdarzeń z katalogu sytuacji szczególnych. Poprzez zaangażowanie w operacjach Sojuszu oraz w Siłach Odpowiedzi NATO, wojska te wnoszą także istotny wkład\ w stabilizację sytuacji międzynarodowej.

Autor. Wydział Komunikacji Społecznej DKWS

Wojska Specjalne status odrębnego Rodzaju Sił Zbrojnych (RSZ) uzyskały 24 maja 2007 roku, kiedy to Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę, o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, która rewolucjonizowała dotychczasowy status jednostek specjalnych. Ustawa nie tylko powoływała Wojska Specjalne jako Rodzaj Sił Zbrojnych ale również oddawała bardzo szerokie uprawnienia Dowódcy Wojsk Specjalnych. Zgodnie z ustawą Dowódca Wojsk Specjalnych stał się również Dowódcą Operacji Specjalnych. Dlatego też w dniu 24 maja corocznie obchodzone jest święto Wojsk Specjalnych. Decyzja utworzenia WS jako nowego RSZ wynikała z potrzeby konsolidacji rozproszonych w różnych strukturach Sił Zbrojnych RP jednostek specjalnych. Z chwilą powstania Wojsk Specjalnych jako RSZ, zostały one podporządkowane pod jedno wspólne dowództwo - Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS). Dało to gwarancję ich dalszego harmonijnego i spójnego rozwoju oraz szkolenia w oparciu o wypracowaną doktrynę operacji specjalnych. Takie rozwiązanie zapewniało także właściwe wyposażenie jednostek Wojsk Specjalnych w sprzęt i uzbrojenie najnowszej generacji.

Przeprowadzone zmiany struktur wojsk specjalnych pozwoliła na konsolidację wszystkich elementów wojsk specjalnych pod jednym dowództwem.  Rozmieszczenie elementów łącznikowych odpowiedzialnych za planowanie i koordynowanie operacji specjalnych na różnych szczeblach daje możliwość efektywnego wykorzystania potencjału wojsk specjalnych. Zbieżność struktur DKWS z przyjętymi w NATO rozwiązaniami pozwala na łatwiejsze przygotowanie wydzielonych sił do kolejnych dyżurów w ramach SON.

Służba żołnierzy wojsk specjalnych opiera się na fundamentalnym systemie wartości, zgodnie z którym żołnierz-operator jest najbardziej istotną częścią tych wojsk. Ten system wartości dodatkowo wzbogaca i wzmacnia głęboki szacunek komandosów do historii i tradycji, jakie dziedziczą poszczególne jednostki. Żołnierze wojsk specjalnych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat uczestniczyli w kilkunastu  międzynarodowych misjach i operacjach najwyższego ryzyka  realizowanych m.in. w Kosowie, Macedonii, Iraku, w rejonie Zatoki Perskiej, w Kongo, Pakistanie i  Afganistanie. Żołnierze wojsk specjalnych byli także zaangażowani w bojowe dyżury Sił Odpowiedzi NATO. Wojska Specjalne stanowią ok. 3% liczebności Sił Zbrojnych. W stosunku do kosztów utrzymania efektywność działań tego rodzaju wojsk jest niewspółmiernie  wysoka.

Wydział Komunikacji Społecznej DKWS

Reklama

Komentarze

    Reklama