Reklama

Siły zbrojne

Nowy Szef Zarządu Logistyki SG WP

Fot. ppłk Sławomir Ratyński
Fot. ppłk Sławomir Ratyński

Decyzją Ministra Obrony Narodowej płk Robert Woźniak objął funkcję szefa Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zastąpił na tym stanowisku gen. bryg. Dariusza Łukowskiego, który 5 marca br. został wyznaczony na stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

W czasie oficjalnej uroczystości przekazania obowiązków udział wzięła kadra kierownicza Sztabu Generalnego WP, a także przedstawiciele komórek logistycznych Dowództwa Generalnego RSZ oraz żołnierze i pracownicy Zarządu Logistyki P4.

- Żywię przekonanie, że podoła Pan zadaniom stojącym przed Zarządem – zwrócił się do nowego szefa P4 szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. – Obejmuje Pan Pułkownik kierowanie niełatwym odcinkiem w okresie realizacji istotnych dla Sił Zbrojnych RP zadań – powiedział szef SG WP generał Gocuł.

Jak informuje ppłk Sławomir Ratyński, w czasie uroczystości Szef Sztabu Generalnego WP zwrócił uwagę, że pomimo, iż płk Woźniak obejmuje kierowanie zwartym i sprawnie działającym organizmem, to w krótkim czasie musi skupić się na niezwykle istotnych zadaniach, w tym przygotowaniach do Szczytu NATO w Warszawie, programowaniu rozwoju SZ RP i zmianach w systemie dowodzenia.

Płk Robert Woźniak:
1988-1993 - Wojskowa Akademia Techniczna – słuchacz
1993-1996 - 16. Batalion Budowy Lotnisk - dowódca plutonu
1996-2000 - Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (Wydział Zaopatrzenia, Szefostwo Infrastruktury) – starszy oficer
2000-2003 - Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (Wydział Ochrony Środowiska, Pion Logistyki) – specjalista
2003-2004 - Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (Oddział Nieruchomości i Ochrony Środowiska, Szefostwo Infrastruktury) – starszy specjalista
2004-2007 - Dowództwo Sił Powietrznych (Oddział Nieruchomości i Ochrony Środowiska, Szefostwo Infrastruktury) – starszy specjalista
2007-2012 - Dowództwo Sił Powietrznych (Oddział Infrastruktury Wojskowej i Ochrony Środowiska) – szef oddziału
2012-2014 - Dowództwo Sił Powietrznych (Zarząd Planowania Rozwoju Sił Powietrznych - A5) – zastępca szefa zarządu
2014-2016 - Zespół do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP – konsultant
2016 - Zarząd Logistyki P4 SG WP – szef zarządu

Reklama

Komentarze

    Reklama