Siły zbrojne

Nowi zastępcy Dowódcy Generalnego RSZ

Fot. MON
Fot. MON

Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, szef resortu Mariusz Błaszczak wyznaczył nowych zastępców Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DGRSZ).

Z dniem 15 listopada na stanowisko I zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych obejmie gen. dyw. M. Sokołowski, a stanowisko zastępcy Dowódcy Generalnego zajmie gen. dyw. C. Wiśniewski. Dotychczas gen. Sokołowski pełnił funkcję Inspektora Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a gen. Wiśniewski - attaché obrony przy Przedstawicielstwie Dyplomatycznym RP w USA.

Gen. dyw. Marek Sokołowski rozpoczął zawodową służbę wojskową w 1992 roku w 10 Batalionie Desantowo–Szturmowym 6 Brygady Desantowo–Szturmowej w Krakowie na stanowisku dowódcy plutonu szturmowego, a później plutonu rozpoznawczego. W latach 1993 – 1995 uczestniczył (dwie zmiany) w misji PKW ONZ w Syrii. Od 1996 roku pełnił służbę w 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej, a po przekształceniu w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej, gdzie zajmował stanowiska dowódcze i sztabowe, m.in. dowódcy kompanii, a po ukończeniu AON, starszego oficera rozpoznania brygady, szefa sztabu batalionu, szefa sztabu dywizjonu lotniczego, dowódcy batalionu, szefa szkolenia brygady. Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych (PSOS) w lipcu 2007 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy brygady, które pełnił do końca września 2008 roku (w tym czasie przez 8  miesięcy był również pełniącym obowiązki dowódcy brygady).

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w AON w lipcu 2009 roku został ponownie wyznaczony na zastępcę dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, a w listopadzie 2010 roku został wyznaczony na jej dowódcę. Od grudnia 2011 roku do czerwca 2012 roku pełnił obowiązki Zastępcy Dowódcy do spraw Koalicyjnych, Regionalnego Dowództwa Wschód (RC-E - Regional Command – East) z siedzibą w Bagram w Islamskiej Republice Afganistanu. W 2013 roku pełnił obowiązki Dowódcy XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, gdzie żołnierze jego brygady stanowili trzon jej sił. W 2014 roku został wyznaczony na stanowisko Zastępca Dowódcy Dywizji – Szefa Sztabu 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu, a w maju 2016 roku został jej dowódcą. W lipcu 2019 roku został mianowany na stanowiska Inspektora Szkolenia DGRSZ.

Gen. dyw. Cezary Wiśniewski jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Sił Powietrznych USA w Maxwell, w której ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1991 roku pełnił służbę w 41 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na stanowisku starszego pilota. W 2001 roku został wyznaczony na stanowisko młodszego specjalisty w Dowództwie 2 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Od września 2002 roku piastował stanowisko szefa sekcji w 10 Eskadrze Lotnictwa Taktycznego, a następnie w 3 Eskadrze Lotnictwa Taktycznego. W roku 2006 został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy w 6 Eskadrze Lotnictwa Taktycznego, a w 2007 roku powrócił do 3 Eskadry Lotnictwa Taktycznego na stanowisko dowódcy eskadry.

W latach 2008-2011 był dowódcą grupy, a następnie samej bazy w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego, a w 2011 roku został wyznaczony na stanowisko szefa oddziału w Dowództwie Sił Powietrznych. Następnie został mianowany zastępcą dowódcy, a od 2015 roku dowódcą 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Od 4 lutego 2016 roku pełnił funkcję Szefa Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów – Przewodniczącego Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, a od listopada 2016 roku Inspektora Sił Powietrznych. W kwietniu 2017 roku został wyznaczony na stanowisko attaché obrony w USA.

image
Reklama

Komentarze