Reklama

Siły zbrojne

Nowe zasady finansowania współpracy zagranicznej. Decyzja MON

Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl

Minister obrony narodowej rozesłał do konsultacji międzyresortowych projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień. Rozporządzenie to zostało podpisane przez Radę Ministrów w dniu 3 grudnia 2010 roku i wymaga obecnie aktualizacji. Spowodowane to jest wejściem w życie Ustawy o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 roku. Ustawa ta zlikwidowała Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych i powołała w jego miejsce nowy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Zmiana zaproponowana przez ministra obrony narodowej wskazuje właśnie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych jako źródło finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień międzynarodowych. Umożliwi ona również przekazywanie wpływów za wsparcie udzielone wojskom obcym na utworzony fundusz zgodnie z postanowieniami Ustawy o obronie Ojczyzny. Wskazuje ona również zaliczenie środków finansowych otrzymanych w ramach realizacji międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jako wpływ Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych z innych tytułów. Obecnie otrzymane takie środki publiczne przez jednostki budżetowe MON musiałoby się wiązać z ich wydatkowaniem z rachunków pozabudżetowych, co ograniczyłoby sposób możliwość kontroli sposobu ich wydatkowania. Natomiast zasadnym jest zasilenie nimi Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, którego plan finansowy jak również sprawozdanie z realizacji planu finansowego podlega przedłożeniu komisji sejmowej obrony narodowej w celu zaopiniowania.

Czytaj też

Czytaj też

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama