Reklama

Geopolityka

Nowe źródła finansowania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Jest nowelizacja

Fot. chor R.Mniedło/11LDKPanc
Fot. chor R.Mniedło/11LDKPanc

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o obronie ojczyzny dotyczącą źródeł wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Za uchwaleniem ustawy głosowało 430 posłów, 10 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Reklama

Izba odrzuciła siedem poprawek proponowanych przez opozycję. Ustawa przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami BGK będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne. Przepisy odnoszą się także do zaliczek udzielanych przez MON w związku z zamówieniami obronnymi i do środków ze źródeł zagranicznych innych niż fundusze unijne.

Reklama

Pierwsze czytanie odbyło się w środę rano w komisji obrony; tego samego dnia w drugim czytaniu posłowie KO zaproponowali poprawki mające zwiększyć kontrolę Sejmu nad wydatkami oraz zadłużaniem państwa z tytułu wydatków obronnych.

Czytaj też

Nowelizacja zakłada, że zasady udzielania zaliczek (np. wysokość zaliczki, konieczność co najmniej częściowego spłacenia pierwszej zaliczki przy udzielaniu kolejnej) nie obowiązują w przypadku umów międzynarodowych, zawieranych np. z rządem USA w ramach procedury FMS (Foreign Military Sales), stosowanej przy sprzedaży za granice uzbrojenia używanego przez wojsko amerykańskie, lub we współpracy z Agencją Wsparcia i zamówień NATO (NATO Support and Procurement Agency, NSPA).

Reklama

Projekt nowelizacji został wniesiony jako poselski, jednak – na co zwróciła uwagę opozycja - wnioskodawcy powoływali się na analizy MON wskazujące na konieczność zmian w obowiązującej od 23 kwietnia ustawie. Podczas pierwszego czytania wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz odnosząc się o zarzutów opozycji, uspokajał, że zniesienie ograniczeń w wypłacie zaliczek dotyczy wyłącznie zakupów w ramach FMS i nie będzie stosowane w przypadku innych kontraktów. Zapewnił, że plan finansowy Funduszu Wsparcia jest "nierozerwalnie związany" z programem rozwoju sił zbrojnych, plany zakupów będą przedstawiane komisji.

Ustawa o obronie ojczyzny zastąpiła 14 ustaw, w tym o powszechnym obowiązku obrony, o finansowaniu i modernizacji sił zbrojnych oraz ustawę pragmatyczną, znowelizowała kilkadziesiąt innych. Wprowadziła nowe rodzaje służby wojskowej, a także nowe, pozabudżetowe źródła finansowania wydatków obronnych, jak wpływy z obligacji, spadków i darowizn.

Odrzucone poprawki, wniesione przez KP-PSL, KO i Polskę 2050, przewidywały m.in. zobowiązanie ministra obrony do uwzględniania w planach wydatków polskiego przemysłu obronnego - miałaby do niego trafiać połowa wydatków modernizacyjnych każdego roku, a także nakładów na badania naukowe i rozwojowe.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze (1)

  1. Chyżwar

    Czyli w końcu dotarło, że skończyły się żarty a zaczęły schody. Taki konsensus może tylko cieszyć.

Reklama