Siły zbrojne

Nowe umundurowanie dla Służby Wywiadu Wojskowego

Fot. SWW
Fot. SWW

Służba Wywiadu Wojskowego (SWW) poinformowała o rozpoczęciu postępowania na zakup i dostawę przedmiotów zaopatrzenia mundurowego dla funkcjonariuszy tej formacji.

Cały przetarg, który jest realizowany w ramach procedury otwartej, podzielono na pięć zadań. Pierwsze zadanie ofertowe dotyczy zakupu i dostaw munduru polowego letniego wzór 124L/MON (bluza i spodnie) w liczbie 250 kompletów. Drugie zadanie ofertowe dotyczy zakupu i dostaw trzewików wzór 939/MON w liczbie 200 par. Trzecie zadanie ofertowe dotyczy zakupu i dostaw trzewików zimowych wzór 933A/MON w liczbie 200 par. Czwarte zadanie ofertowe dotyczy zakupu i dostaw ubrania ochronnego wzór 128Z/MON w liczbie 200 kompletów. Piąte zadanie ofertowe dotyczy natomiast zakupu i dostaw zasobnika piechoty górskiej wzór 987B/MON w liczbie 110 sztuk.

Termin składania ofert upływa 3 sierpnia br. o godzinie 10:00, po czym ma nastąpić ich otwarcie i ocena, a następnie rozstrzygnięcie poszczególnych zadań w tym przetargu. Do oceny ofert złożonych we wszystkich czterech zadaniach posłużą kryteria ujawnione w dokumentacji zamówienia.

Komentarze