Siły zbrojne

Nowe mundury dla Wojsk Specjalnych i Żandarmerii

Fot. Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
Fot. Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie

3 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie poinformowała o udzieleniu zamówienia w ramach przetargu na dostawy umundurowania i wyekwipowania dla operatorów Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej.

Cały przetarg, który był realizowany w ramach procedury otwartej, podzielono na trzy zadania (bez dodatkowych opcji), które dotyczą: koszulobluz pod kamizelkę ochronną, kurtek puchowych i letnich kombinezonów ćwiczebnych  w kamuflażu.

W ramach pierwszego zadania planowane jest pozyskanie 3850 egzemplarzy koszulobluz, w ramach drugiego 1200 egzemplarzy kurtek puchowych, w ramach trzeciego zaś - 4700 egzemplarzy kombinezonów ćwiczebnych.

Termin składania ofert upłynął 19 maja br. kiedy to nastąpiło ich otwarcie i ocena, a następnie rozstrzygnięcie dla poszczególnych zadań w tym przetargu. Do oceny ofert złożonych we wszystkich trzech zadaniach posłużą następujące kryteria: cena (waga 60), gwarancja (waga 20) i termin wykonania (waga 20). Realizacja zawartych następnie zamówień ma zostać przeprowadzona odpowiednio do: 31 sierpnia, 30 września i 30 listopada br.

W ramach pierwszego zadania kontrakt o wartości ok. 565,95 tys. zł otrzymała spółka Arlen S.A. W ramach drugiego zadania kontrakt o wartości ok. 270 tys. zł otrzymała spółka Przedsiębiorstwo Odzieżowe Drwal Adam Zieliński. W ramach trzeciego zadania kontrakt o wartości ok. 1,866 mln zł otrzymała spółka Spółdzielnia Inwalidów Elremet.

Komentarze