Siły zbrojne

Mundury dla specjalsów i żandarmów

Fot. Mirosław Mróz/Defence24.pl.
Fot. Mirosław Mróz/Defence24.pl.

3 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie poinformowała o rozpoczęciu przetargu na elementy umundurowania i wyekwipowania dla operatorów Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej.

Cały przetarg, który jest realizowany w ramach procedury otwartej, podzielono na cztery zadania, z czego jedno jest w całości gwarantowane, a pozostałe trzy podzielone na część gwarantowaną i opcjonalną. Pierwsze gwarantowane dotyczy dostawy plecaków patrolowych, a pozostałe trzy śpiworów nieprzemakalnych z wkładką puchową, swetrów WS i mat samopompujących.

W ramach pierwszego zadania planowane jest pozyskanie 1210 egzemplarzy plecaków patrolowych. W ramach drugiego zadania planowane jest pozyskanie 1502 kompletów śpiworów nieprzemakalnych z wkładką puchową (z opcją na 300 kolejnych). W ramach trzeciego zadania planowane jest pozyskanie 2290 egzemplarzy swetrów WS (z opcją na 600 kolejnych). W ramach czwartego zadania planowane jest pozyskanie 1180 egzemplarzy mat samopompujących (z opcją na 500 kolejnych).

Termin składania ofert upływa 6 maja br., po czym ma nastąpić ich otwarcie i ocena, a następnie rozstrzygnięcie poszczególnych zadań w tym przetargu. Do oceny ofert złożonych we wszystkich czterech zadaniach posłużą następujące kryteria: cena (waga 60), gwarancja (waga 20) i termin wykonania (waga 20). Realizacja zawartych następnie zamówień ma zostać wykonana odpowiednio do 31 sierpnia, 30 września lub 30 listopada br.

Komentarze