Siły zbrojne

Nowe kierunki rozwoju zdolności EDA. "Europejski" czołg "znowu" na pierwszym miejscu

Fot. Rheinmetall Defence
Fot. Rheinmetall Defence

Europejska Agencja Obrony (EDA) opublikowała raport, który jest wynikiem pierwszego skoordynowanego rocznego przeglądu obronnego (CARD). W dokumencie tym zdefiniowano sześć głównych obszarów współpracy, na których w najbliższym czasie mają być skoncentrowane wspólne, europejskie wysiłki.

Celem tych działań jest uzyskanie zdolności nowej generacji i przygotowanie do warunków przyszłego pola walki. Łącznie CARD zdefiniowało 55 możliwości współpracy w zakresie rozwoju zdolności we wszystkich dziedzinach operacyjnych (w tym 17 lądowych, 14 powietrznych, 12 morskich, 5 zintegrowanych zdolności, 4 kosmiczne i 3 cyberbezpieczeństwa) oraz 56 powiązanych z nimi możliwości współpracy badawczo-technologicznej.

Wśród sześciu głównych obszarów europejskiej współpracy obronnej wymienia się: czołg podstawowy (uaktualnienie, modernizacja i rozwoju kręgosłupa operacji lądowych), systemy żołnierza przyszłości (poprawa indywidualnej ochrony i świadomości sytuacyjnej), "europejski" okręt patrolowy (zapewnienie przedłużenia obecności na morzach), systemy antydronowe/antydostępowe (przeciwdziałanie zagrożeniom powietrznym),  obronę w kosmosie (dostęp do kosmicznych zdolności i ochrona zasobów kosmicznych) oraz zwiększoną mobilność wojskową (błyskawiczne przemieszczanie dla bezpieczeństwa Europy).

image
Reklama

CARD zidentyfikował wyraźny i znaczący potencjał współpracy w perspektywie krótkoterminowej. Zaleca bardziej skoncentrowane i skoordynowane podejście do czołgów podstawowych poprzez wspólne modernizacje różnych modeli. Obejmuje to zarządzanie wymianą obecnych flot, z naciskiem na wspieranie synergii logistycznych, cyfryzację i wdrażanie podobieństw w poziom systemu i podsystemu w średnim okresie. Na dłuższą metę Termin obejmuje również wspólne opracowywanie i nabywanie MBT nowej generacji.

Wspólna realizacja tych zadań w formacie współpracy europejskiej ma przynieść każdemu z państw partnerskich liczne korzyści wynikające z realizacji własnych zadeklarowanych priorytetów w zakresie modernizacji rodzimych sił zbrojnych. Dodatkowo ma także wpłynąć na kształtowanie szerszego, europejskiego krajobrazu zdolności obronnych na odpowiednim poziomie. Zdaniem CARD obecne inicjatywy mają charakteryzować się znaczną fragmentacją i bardzo dużą różnorodnością typów opracowywanych systemów.

Sytuacja ta negatywnie wpływa na sojuszniczą interoperacyjność, a także zwiększa ryzyko, koszty oraz czas potrzebny na opracowanie nowych systemów. Wspólny rozwój nowych zdolności obronnych ma pozwolić na skuteczne rozwiązanie tych problemów, a także na zwiększenie bezpieczeństwa i zdolności obronnych zarówno każdego z państw biorących udział w tych programach jak i całej wspólnoty europejskiej.

Komentarze