Reklama

Siły zbrojne

Nowe jednostki logistyczne Wojska Polskiego. Odpowiedź na "zwiększone potrzeby sił zbrojnych"

Fot. 1blog.wp.mil.pl
Fot. 1blog.wp.mil.pl

Prawidłowe funkcjonowanie zwiększonego potencjału bojowego implikuje konieczność adekwatnego dostosowania wielu zdolności, w tym do zabezpieczenia logistycznego działań. W związku z tym, Zarząd Logistyki – P4 podjął działania zmierzające do dostosowania mobilnego potencjału logistycznego II poziomu taktycznego do nowych, zwiększonych potrzeb sił zbrojnych - informuje Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Jak podkreśla Sztab, jednym z głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP jest wzmacnianie możliwości i potencjału bojowego jednostek wojskowych, w tym dyslokowanych na tzw. wschodniej ścianie kraju. Priorytetowym zadaniem w tym obszarze jest formowanie jednostek 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz wzmacnianie potencjału bojowego 16. Dywizji Zmechanizowanej. Jego prawidłowe funkcjonowanie implikuje konieczność adekwatnego dostosowania wielu zdolności, w tym do zabezpieczenia logistycznego działań. Przeprowadzone przez sztab analizy wykazać miały potrzebę sformowania nowych jednostek logistycznych, realizujących zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny na rzecz dowódców Związków Taktycznych.

Wypracowane rekomendacje przedstawiono w formie koncepcji, która 6 czerwca 2018 r. została zaakceptowana przez ministra obrony narodowej. Ponadto, szef resortu obrony wydał 7 grudnia 2018 r. stosowną decyzję umożliwiającą rozpoczęcie procesu formowania 16 Pułku Logistycznego w Elblągu.

fragment komunikatu

W związku z podpisaniem przez ministra obrony narodowej decyzji umożliwiającej rozpoczęcie procesu formowania nowej jednostki logistycznej szef Zarządu Logistyki - P4 Sztabu Generalnego WP płk Robert Wożniak przeprowadził 12 grudnia 2018 r. rekonesans miejsc przyszłego stacjonowania nowo formowanego pułku. Zapoznał się także z zadaniami zabezpieczenia logistycznego, realizowanymi w garnizonie Elbląg przez instytucje i jednostki wojskowe garnizonu i dokonał przeglądu infrastruktury dedykowanej dla nowej jednostki logistycznej.

Jeden do jednego

Docelowo sztab zakłada, że liczba nowych jednostek logistycznych (pułków) odpowiadać będzie liczbie Związków Taktycznych, co wyeliminuje aktualne "dysfunkcje" systemu logistycznego, występujące na poziomie II (taktycznym), a także zapewni uzyskanie deficytowych zdolności w zakresie możliwości zgrywania bojowego, dowodzenia oraz realizacji zadań transportowo-przeładunkowych. 

Jednocześnie, uwzględniając możliwości pozyskania sprzętu wojskowego oraz jego specyfikę zakłada się, że proces wyposażania jednostek będzie przebiegał systemowo, a nowe jednostki logistyczne (pułki) będą osiągać zakładane zdolności etapami, adekwatnie do stopnia ich ukompletowania.

fragment komunikatu

Sztab Generalny podkreśla również, że formowanie nowej jednostki logistycznej to krok, który w "znaczący sposób" zwiększy możliwości potencjału mobilnego logistyki, a także zapewni sprawną realizację zadań na poziomie związków taktycznych.

Reklama

Komentarze (3)

  1. cegiel

    O, to już nie "ogon logistyczny"? tylko "uzyskanie deficytowych zdolności". Ale lepiej późno niż wcale!!

  2. Pan Chorąży

    Zlikwidować WOGi, jak niewydolne logistycznie zakłady pracy dla rodzin wojskowych.

  3. ROBERT T.

    A było logicznie logistykę do tej pory zwijać?

Reklama