Siły zbrojne

Nowe elementy umundurowania dla wojska

Fot. por. Bartłomiej Kulesza
Fot. por. Bartłomiej Kulesza

3 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie poinformowała o udzieleniu zamówienia w ramach przetargu na dostawy mundurów polowych tropikalnych oraz dwóch rodzajów koszulobluz pod kamizelkę ochronną.

Cały przetarg był realizowany w ramach procedury ograniczonej i podzielony na trzy zadania (z dodatkowymi opcjami), które dotyczą: mundurów polowych tropikalnych, koszulobluz pod kamizelkę ochronną oraz koszulobluz pod kamizelkę ochronną w kamuflażu pustynnym.

W ramach pierwszego zadania planowane jest pozyskanie łącznie 2 000 kompletów mundurów polowych tropikalnych (dodatkowo w opcji kolejnych 1 000 kompletów w opcji). W ramach drugiego i zadania planowane jest pozyskanie łącznie po 3 000 sztuk koszulobluz pod kamizelkę ochroną w wersji zwykłej i w kamuflażu pustynnym (dodatkowo w opcji kolejnych 1 500 kompletów w opcji). W ramach poszczególnych zadań wykonawca może zaoferować jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia, które będą także przedmiotem oceny.

Termin składania ofert upłynął 14 lipca br., po czym nastąpiło ich otwarcie i ocena, a następnie rozstrzygnięcie poszczególnych zadań w tym przetargu. Do oceny ofert złożonych we wszystkich czterech zadaniach posłużyły następujące kryteria: cena (waga 60), gwarancja (waga 20) i termin wykonania (waga 20). W ramach pierwszego zadania kontrakt o wartości ok. 4 600 tys. zł otrzymała Spółdzielnia Inwalidów Elremet. W ramach drugiego i trzeciego kontrakty o wartości odpowiednio ok. 3 338 tys. zł i 2 346 tys. zł otrzymało konsorcjum spółek Trawena Sp. z o.o. Sp. k. i Bogmar BB Sp. z o.o. Sp. k.

image
Reklama

Komentarze