Reklama

Siły zbrojne

Niderlandy finansują infrastrukturę U.S. Army

Fot. Cameron Porter/U.S. Army
Fot. Cameron Porter/U.S. Army

Niderlandzkie władze wyraziły chęć finansowego wsparcia toczącej się modernizacji składów U.S. Army w tym państwie. Są one częścią szerszej struktury ogólnoeuropejskiej, pozwalającej Stanom Zjednoczonym usprawnić proces reagowania kryzysowego na wypadek potrzeby szybkiego przerzutu wojsk do Europy.

Niderlandzkie składy należące do U.S. Army mają być poddane modernizacji, co więcej niderlandzkie władze mają wyłożyć na ten cel 38 mln euro. Potwierdziła to minister obrony Ank Bijleveld 24 marca, w trakcie specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej właśnie w kompleksie US Army Prepositioned Stock-2 w Eygelshoven. Zapewnienie strony niderlandzkiej o udziale finansowym w modernizacji tego rodzaju strategicznej infrastruktury wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych w Europie ma być dowodem współpracy oraz partnerstwa dwóch państw. Szczególnie gdy chodzi o kooperację niderlandzko-amerykańską w zakresie bezpieczeństwa oraz obronności.

Obecna na konferencji Marja Verloop, Chargé d'Affaires i pełniąca obowiązki ambasador Stanów Zjednoczonych w Niderlandach, zaznaczyła, że Waszyngton postrzega infrastrukturę lokowaną w Niderlandach jako krytyczny element definiujący mobilność sił zbrojnych, a także wsparcie logistyczne. Dotyczy to zarówno samej US Army w Europie, ale też szerzej możliwości NATO. Szczególnie że przez porty w Rotterdamie i Groningen wiedzie kluczowy korytarz tranzytowy. Verloop miała również stwierdzić, że Niderlandy zapewniają krytyczne wsparcie dla stacjonujących tutaj ponad 6000 wojskowych z sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych oraz państwa NATO, a także członków ich rodzin. Według Verloop, Niderlandy należy pochwalić też, za to, iż poważnie traktują zobowiązania wobec całego NATO.

W dłuższej perspektywie czasu trwające modernizacje APS-2 Eygelshoven mają przełożyć się na usprawnienie oraz ułatwienie misję szybkiego reagowania NATO na wypadek sytuacji kryzysowej lub samego kryzysu. Nowe możliwości w ramach APS-2 będą wpływały na skrócenie terminu rozmieszczania i przede wszystkim zapewnienie dodatkowej siły bojowej dla operacji w całej Europie. Infrastruktura APS-2 w Eygelshoven jest, jak podkreślają Amerykanie, także ważnym i czytelnym świadectwem zaangażowania Stanów Zjednoczonych w zapewnianie bezpieczeństwa w Europie.

Konferencję dotyczącą modernizacji APS-2 z udziałem środków finansowych strony niderlandzkiej uświetnili liczni goście. Na czele z dowódcą Królewskiej Armii Holenderskiej, generałem Martinem Wijnenem, zastępcą dowódcy US Army na Europę i Afrykę, generałem Joe Jarrardem.

US Army podkreśla, że APS-2 Eygelshoven oferuje ok. 450 000 stóp kwadratowych powierzchni magazynowej, rozlokowanych w ośmiu głównych obiektach. Dodatkowo ok. 50 000 stóp kwadratowych powierzchni magazynowej o twardej powierzchni. Obsługa Eygelshoven składa się głównie z niderlandzkich pracowników, którzy pracują dla tamtejszego resortu obrony, a także żołnierzy US Army w czynnej służbie i pracowników cywilnych oraz kilku prywatnych kontrahentów pracujących dla Pentagonu.

Reklama
Link do produktu: https://sklep.defence24.pl/produkt/zasadzka-w-dzialaniach-lekkiej-piechoty/
Reklama

Amerykańska jednostka 405. Army Field Support Brigade AFSB-Benelux odpowiada za lokalizację APS-2 w Eygelshoven, a także inną podobną infrastrukturę APS-2 w Zutendaal, zlokalizowaną w Belgii. Trzeba zauważyć, że istnieje kilka lokacji APS-2 pod dowództwem i kontrolą 405. tej brygady w całej Europie - obecnie obok Holandii i Belgii także w Niemczech, przy czym w Republice Federalnej znajdują się zarówno stałe (docelowe) jak i tymczasowe lokacje.

Łącznie mają one zdolność do magazynowania sprzętu dla dwóch brygad pancernych, brygady artylerii, dowództwa dywizji, jednostek logistycznych i wsparcia jak również środki niezbędne do utrzymania zdolności medycznych na rzecz wojskowych. Pod dowództwem 405. AFSB znajdzie się również Army Prepositioned Stock w Powidzu, gdzie będzie składowany sprzęt dla jednej brygady pancernej (obecnie jest on tymczasowo składowany w Niemczech).

Istnienie elementów APS-2 rozrzuconych w Europie realnie pomaga skrócić termin rozmieszczania amerykańskich jednostek na kontynencie. Tym samym poprawiają zdolności odstraszania i zapewniają dodatkową siłę bojową dla operacji reagowania kryzysowego. Na co dzień sprzęt bazowany w ramach APS-2 może być również wykorzystany do prowadzenia szkoleń i ćwiczeń. APS-2 będzie odgrywał istotną rolę chociażby w zbliżających się manewrach DEFENDER-Europe 21.

(JR)

Reklama

Komentarze

    Reklama