Reklama

Siły zbrojne

Naukowe spojrzenie na współdziałanie WOT i Wojsk Lądowych. Konferencja na Akademii Sztuki Wojennej

Fot. Klaudia Potakowska
Fot. Klaudia Potakowska

W dniu 22 marca br. Akademia Sztuki Wojennej gościła uczestników konferencji naukowej poświęconej współdziałaniu Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej na rzecz zapewnienia wsparcia władzom cywilnym w sytuacjach kryzysu i wojny, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń hybrydowych. Wydarzenie połączono z przeprowadzeniem gry wojennej według scenariusza odpowiadającego przyjętej tematyce rozważań. Portal Defence24.pl był patronem medialnym wydarzenia. 

Ogólnokrajowa konferencja naukowa zorganizowana w dniu 22 marca br. w Warszawie stanowiła inicjatywę Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej. Treścią wydarzenia była problematyka koordynacji działań i wzajemnego wsparcia pomiędzy komponentami Sił Zbrojnych RP, służbami mundurowymi oraz rozmaitymi organami administracji publicznej. Przedmiotem zainteresowania w wymiarze militarnym uczyniono współdziałanie Wojsk Lądowych, Wojsk Obrony Terytorialnej, Terenowych Organów Administracji Wojskowej oraz komórek współpracy cywilno-wojskowej. W zakresie cywilnym ujęto z kolei udział Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, a także Rządowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Urzędu ds. Cudzoziemców, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich. Rozważania naukowe poświęcone współdziałaniu Wojsk Lądowych, Wojsk Obrony Terytorialnej i ośrodków cywilnych w sytuacji kryzysu i wojny podzielono na dwie sesje panelowe, które zrealizowano w formule gry wojennej z udziałem uczestników spotkania.

Tok konferencji i główne wątki rozważań oparto o doświadczenia i zagadnienia zidentyfikowane w trakcie realizacji ćwiczenia studyjnego "TWIERDZA-18", które odbyło się w styczniu br. na obszarze województwa podkarpackiego. Każdy z dwóch paneli rozpoczynał się od referatu wprowadzającego, poświęconego ogólnemu zakresowi rozpatrywanych zagadnień, po którym następowały dalsze rozważania nad przedmiotem konkretnych problemów praktycznych, zaobserwowanych na przykładzie ćwiczeń "TWIERDZA-18". Zamierzeniem organizatorów było takie poprowadzenie dyskusji, aby wypracować i ustalić rekomendacje i wnioski do rozwiązania pojawiających się sytuacji problemowych.

Treścią pierwszego panelu było działanie w sytuacjach kryzysowych. Rozważania nad tym tematem rozpoczęto od problemu niekontrolowanego napływu uchodźców z kraju sąsiadującego. Wśród szczegółowych obszarów zainteresowania uwzględniono tutaj sposoby zabezpieczenie dróg przemieszczania się uchodźców oraz funkcjonowania obozów przejściowych; możliwości weryfikacji tożsamości uchodźców, warunki ochrony i dystrybucji pomocy humanitarnej; ustalenie podmiotu kierującego działaniami wojsk oraz sił pozamilitarnych na danym obszarze; koordynowanie ewakuacji.

Drugim ze zdefiniowanych problemów praktycznych okazało się zapewnienie ochrony granicy państwowej. W tym konkretnym obszarze zainteresowano się dylematami związanymi z ustaleniem koordynatora/podmiotu dowodzącego działaniami wojsk oraz sił pozamilitarnych; możliwościami wykorzystania WOT oraz wojsk operacyjnych, a także możliwościami wykorzystania i skoordynowania działań Policji i Straży Granicznej.

Jako trzeci z wątków ujęto z kolei zwalczanie militarnych aspektów działań hybrydowych (działania przeciwdywersyjne i kontrterrorystyczne). Na tym polu omówiono: przejawy hybrydowych działań niekinetycznych oraz kinetycznych; sposoby zwalczania działań hybrydowych przeciwnika; usprawnienie systemu wymiany informacji na szczeblu lokalnym (gminno-powiatowym) i wojewódzkim, a także ustalenie odpowiedzialności w przypadku niewydolności sił wyznaczonych do ochrony infrastruktury w czasie pokoju. Ostatnim z wyodrębnionych głównych wątków problemowych okazała się kwestia zabezpieczenia przegrupowania wojsk operacyjnych do rejonu operacji w strefie przygranicznej.

Równolegle do rozważań nad współdziałaniem w sytuacjach kryzysowych wyznaczono drugi obszar problemowy poświęcony postępowaniu w warunkach wojennych. Pierwszym z rozpatrywanych zagadnień szczegółowych objęto zakres działań układu pozamilitarnego. Punktem zainteresowania były tutaj cywilne możliwości wsparcia wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej; ustalenie czasu trwania funkcjonowania poszczególnych elementów, instytucji i służb należących do układu pozamilitarnego w czasie wojny, a także koordynacja migracji i ewakuacji ludności cywilnej. W dalszej kolejności pochylono się nad działaniem oraz wsparciem działań Wojsk Obrony Terytorialnej i wojsk operacyjnych (w zakresie odpowiedzialności za ochronę odcinków granicy państwowej w czasie wojny; relacji dowodzenia pomiędzy wojskami operacyjnymi i obrony terytorialnej oraz określeniem sytuacji, w których elementy sił pozamilitarnych mogą przejść w podporządkowanie wojska).

Portal Defence24.pl objął konferencję patronatem medialnym. 

Reklama

Komentarze (3)

 1. red

  WOT jest w naszych warunkach formacją wręcz konieczną. Tylko powinno się przyśpieszyć uzbrajanie tej formacji w granatniki i broń plot. Bez tego ich działania będą fikcją.

 2. Pablo

  WOT - co to jest? Czas przestać z tą fikcją. Naprawdę czas zadbać o wojska operacyjne, silne brygady dobrze wyposażone , wyszkolone z tym samym sprawne do działania. WOT to nie żołnierze, szkoda czasu i naszej kasy. Te dzieci w chwili potrzeby po prostu zwiększa.

 3. Olaf

  Z WOT jest podobnie jak z większością polskich projektów badawczych: najpierw się je realizuje, a potem zastanawia do czego może się to przydać. Często okazuje się, że do niczego.

  1. Obywatel RP

   Nie zgadzam się z Tobą absolutnie. Jestem żołnierzem WOT i siłą zaangażowania żołnierze WOT nie ustępują wojskom zawodowym. Jak sądzę po pełnym cyklu 3 lat żołnierze WOT będą pełnoprawni w działaniu obok wojsk zawodowych. A wiesz w czym problem leży z Wojskiem Polskim, bo nikt głośno nie mówi, że w obecnym stanie WP nie jest w stanie zabezpieczyć granicy wschodniej i obronności kraju.

  2. marian

   To o czym napisałeś to chyba każdy wie, ale jako żołnierz WOT , to chyba nie powinieneś tego pisać publicznie.

  3. AMM

   Przede wszystkim jest za dużo biurokracji i papierologii. 90% WOTu powinno biegać w polu. 75% wojsk operacyjnych powinno biegać w polu. A jak jest?

Reklama