Reklama

Siły zbrojne

MON zwiększa limity przyjęć do szkół podoficerskich

Fot. kpt. Martyna Kupis
Fot. kpt. Martyna Kupis

15 grudnia w dzienniku urzędowym MON ukazała się Decyzja nr 171/MON w sprawie w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2021 r. Zwiększeniu limitów przyjęć towarzyszy uruchomienie szkoleń w czterech szkołach podoficerskich. Jakie limity przydzielono do szkołom oraz jakich specjalistów będą one przygotowywały w 2021 roku?

Decyzja nr 171/MON z 11 grudnia w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2021 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera była z pewnością wyczekiwana zarówno przez komendantów szkół podoficerskich, jak i kandydatów na podoficerów.

Podział miejsc

Należy podkreślić, że w mijającym roku nabór do szkół podoficerskich realizowany był wyłącznie na bazie dwóch szkół – Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Pod tym względem rok 2021 zapowiada się dużo lepiej, gdyż nauka będzie realizowana w czterech szkołach podoficerskich.

Poza wymienionymi nabór prowadziły będą także Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce oraz Szkoła Podoficerska SONDA w Zegrzu.

Szkoła w Ustce prowadziła będzie nabór w grupie osobowej działań nurkowych (6 miejsc), a SONDA w korpusie łączności i informatyki (50 miejsc – eksploatacja systemów łączności i 10 miejsc – eksploatacja systemów informatycznych).

Reklama
Reklama

W Dęblinie limit przyjęć zwiększono z 200 do 250 osób – w korpusie sił powietrznych (ruch lotniczy – 7 miejsc, bezzałogowe statki powietrzne i wskazywanie celów – 10 miejsc, grupa inżynieryjno-lotnicza – 190 miejsc) i w korpusie przeciw lotniczym (artyleria przeciwlotnicza – 10 miejsc oraz przeciwlotnicze zestawy rakietowe – 33 miejsca).

Do Poznania w 2021 roku trafi 112 miejsc (mniej o 3 niż w 2020 roku), a przyszli podoficerowie będą kształcili się w korpusach łączności (10 miejsc), kryptologii i cyberbezpieczeństwa (kryptologia – 6 miejsc, cyberbezpieczeństwo – 20 miejsc), rozpoznania i walki elektronicznej (rozpoznanie ogólne – 7 miejsc, rozpoznanie i zakłócenia elektroniczne – 13 miejsc), medycznym (pielęgniarstwo – 10 miejsc oraz ratownictwo medyczne – 16 miejsc) i wychowawczym (orkiestry i zespoły estradowe – 30 miejsc).

Ogółem limit przyjęć do szkół podoficerskich przyjęć zwiększono w stosunku do roku 2020 z 315 do 428 miejsc.

Zasady i terminy składania dokumentów

Osoby ubiegające się̨ o przyjęcie na szkolenie wojskowe dokumenty oraz wnioski składają̨ do dyrektora departamentu kadr MON za pośrednictwem komendantów właściwych dla miejsca zamieszkania wojskowych komendant uzupełnień́ w następujących terminach:

  • do 5 kwietnia 2021 – Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce;
  • do 4 czerwca 2021 – Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz Szkoła Podoficerska SONDA w Zegrzu i Toruniu;
  • do 29 października 2021 – Szkoła Podoficerska Sil Powietrznych w Dęblinie.

Podstawą przyjęcia do szkół podoficerskich będą wyniki postepowania rekrutacyjnego.

Za przeprowadzenie naboru odpowiadają̨:

  • Dyrektor Departamentu Kadr MON – w zakresie potrzeb kadrowych sił zbrojnych oraz nadzoru nad przestrzeganiem limitu miejsc;
  • Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem procesu naboru prowadzonego przez terenowe organy administracji wojskowej;
  • Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – w zakresie nadzoru nad przygotowaniem szkół podoficerskich do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego;
  • komendanci Szkół Podoficerskich – w zakresie prawidłowego przebiegu postepowania rekrutacyjnego oraz powołania do służby kandydackiej.

W decyzji wskazano, że w przypadku niewykorzystania w pełni limitu miejsc w zasadniczym terminie postepowania rekrutacyjnego, dopuszcza się̨ możliwość́ przeprowadzenia uzupełniającego postepowania rekrutacyjnego.

Terminy przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych ustalą komendanci szkół podoficerskich, informując Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę̨ Wojsk Obrony Terytorialnej, Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Dyrektora Departamentu Kadr oraz Dowódcę̨ Garnizonu Warszawa w zakresie korpusu osobowego wychowawczego grupy osobowej orkiestr i zespołów estradowych, oraz osoby właściwe dla każdego ze szkolonych korpusu i grup osobowych.

Reklama

Komentarze

    Reklama