Reklama

Siły zbrojne

MON: 2,37% PKB wydane na obronność w 2020

Fot. Leszek Chemperek/CO MON
Fot. Leszek Chemperek/CO MON

W 2020 r. na wydatki obronne państwa przeznaczono łącznie 2,37% PKB prognozowanego za ten rok — podsumował resort obrony, odpowiadając na pytania PAP. MON podkreśliło też, że sytuacja pandemii wymusiła „elastyczność” w realizacji zadań budżetowych resortu w mijającym roku.

MON odpowiadając na pytania PAP, przypomniało, że część "Obrona narodowa" budżetu na 2020 r. uchwalona została w wysokości 49 015 mln zł, co oznaczało 2,1 proc. PKB roku planistycznego. W trakcie roku, na mocy październikowej nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej, wydatki na obronę państwa zwiększone zostały o 3 mld zł, w całości w obszarze wydatków modernizacyjnych.

"Biorąc pod uwagę aktualne wskaźniki makroekonomiczne, w 2020 r. na wydatki obronne państwa przeznaczono więc łącznie 2,37 proc. PKB prognozowanego za 2020 r." - podsumował resort obrony. Ponadto wskazał, że udział wydatków majątkowych (17 353 mln zł) stanowi w całym budżecie resortu obrony (52 015 mln zł) 33 proc. "Jest to jak dotychczas najwyższy poziom wydatków majątkowych, tj. prorozwojowych, w ujęciu nominalnym i procentowym" - podkreśliło MON.

Odpowiadając na pytanie o wpływ pandemii koronawirusa na realizację części tegorocznego budżetu, za którą odpowiada MON, resort podkreślił, że "aktualna sytuacja pandemiczna na świecie wywołana koronawirusem, podobnie jak w gospodarce narodowej, wymusiła elastyczność w realizacji zadań resortu obrony narodowej, w tym wydatków z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej w 2020 r.".

Jednoczenie MON zaznaczyło, że "pomimo trudnej sytuacji gospodarczej" związanej z pandemią COVID-19 wydatki obronne Polski na 2021 r. po raz pierwszy zostały zaplanowane na poziomie 2,2 proc. PKB. Resort wskazał też, że "Polska jako jedno z nielicznych państw wywiązuje się z sojuszniczego zobowiązania, jakim jest finansowanie sił zbrojnych na poziomie 2,0 proc. PKB". Zgodnie ze znowelizowaną w 2017 r. ustawą o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP realizowany jest stopniowy wzrost wydatków na obronę – od 2 proc. PKB w 2018 r. do 2,5 proc. PKB w 2030 r.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama