Reklama

Siły zbrojne

Miliony za ulgowe przejazdy dla żołnierzy

Fot. Maksymilian Dura
Fot. Maksymilian Dura

Ministerstwo Obrony Narodowej uzgodniło z przewoźnikami warunki finansowe oraz wykupiło zniżki dla żołnierzy i pracowników wojska zainteresowanych korzystaniem z ulgi na przejazdy koleją. Jakie koszty poniesie resort obrony narodowej? Ilu przewoźników będzie uczestniczyło w tym programie?

4 stycznia w suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer referencyjnych 37/ZP/20. Ogłoszenie związane jest z wykupem uprawnień do ulgowych przejazdów dla uprawnionych żołnierzy zawodowych oraz pracowników resortu obrony narodowej w krajowej komunikacji kolejowej. Wykup uprawnień do 50 proc. ulgi dotyczy tylko grupy osób, które wyraziły chęć skorzystania z zniżek na przejazdy koleją na podstawie stosownych legitymacji.

Ulgowe przejazdy koleją w przypadku dla wielu żołnierzy i pracowników wojska to niezwykle ważne uprawnienie. Pozwala na obniżenie zarówno kosztów codziennych dojazdów na trasach podmiejskich i regionalnych jak i kosztów podróży w przypadku, gdy żołnierz jest w rozłące a rodzina mieszka z dala od garnizonu, w którym stacjonuje jego jednostka.

Zamówienie jest realizacją zobowiązań wynikających z Decyzji nr 170/MON z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2021 r.

 Koszt i przewoźnicy

Według informacji opublikowanych suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej kosz wykupu zniżek łącznie wyniósł 9 079 560 złotych netto.

Ogółem zniżki będą dostępne w pociągach ośmiu przewoźników, w tym dwóch ogólnopolskich i sześciu regionalnych. Uprawnieni żołnierze zawodowi i pracownicy wojska będą mogli skorzystać 50 proc. zniżki na przewozy realizowane przez:

  • PKP Intercity S.A.
  • „Polregio” Sp. z o.o.
  • „Koleje Mazowieckie - KM” Sp. z o.o.
  • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
  • Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
  • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
  • „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o.
  • Arriva RP Sp. z o.o.

Kroplówka od wojska?

W dobie pandemii i pracy zdalnej znacząco spadła liczba pasażerów korzystających z usług przewoźników kolejowych. Część składów wypełnionych jest pasażerami w stopniu nie większym niż 10 - 20 procent, co z pewnością przekłada się w znacznym stopniu na przychody przewoźników. Dlatego przychód z tytułu wykupu zniżek przez resort obrony narodowej to dobra wiadomość dla przewoźników. Czy żołnierze i pracownicy wojska będą licznie korzystali z uprawnień do ulgi przewozowej? Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest w dużej mierze od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Jednak żołnierze zawodowi i pracownicy wojska docenią fakt, że resort obrony narodowej nie zrezygnował z tego programu.  

Reklama

Komentarze

    Reklama