Reklama

Siły zbrojne

Miliard funtów na „prywatne” szkolenie brytyjskich sił zbrojnych

  • Fot. MoD UK / Crown Copyright.
    Fot. MoD UK / Crown Copyright.

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii przeznaczy dodatkowy 1 mld funtów na modernizację i dalszy rozwój należących do armii centrów szkolenia, symulacji i treningów, które zapewnią oszczędności 300 mln funtów przez kolejne 11 lat.

Jest to efekt aneksu do umowy Long Term Partnering Agreement (LTPA) zawartej z firmą QinetiQ. Według przedstawicieli ministerstwa pozwoli ona na uzyskanie przez Siły Zbrojne Wielkiej Brytanii najnowocześniejszego systemu szkolenia i treningu oraz obsługi umożliwiającego nie tylko zwiększenie efektywności, ale i obniżenie kosztów tego systemu. Mając na uwadze zabezpieczenie w postaci planu modernizacji armii o wartości 178 mld funtów, przewiduje się osiągniecie zamierzonych celów, tak by procentowały w dłuższej perspektywie czasowej.

Zgodnie z przyjętą poprawką QinetiQ i resort obrony zgodziły się na dodatkowe inwestycje warte około 180 mln funtów w centrach szkolenia i bazach sił powietrznych Aberporth w Walii, Hebrydy w Szkocji, Boscombe Down, Wiltshire.

Firma QinetiQ, której zatrudnienie w Wielkiej Brytanii sięga 5500 pracowników, w ramach powierzonego zadania ma przyczynić się do obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury, wyposażenia i wsparcia oraz opracowania bardziej użytecznego podejścia do wsparcia systemu szkoleniowego. Zobowiązała się ona również do pomagania małym i średnim przedsiębiorstwom i instytucjom, których działalność mogłaby się przyczynić do wzrostu efektywności systemu budowanego i rozwijanego w ramach LTPA.

Poligony lotnicze Hebrydy i Aberporth będą stale modernizowane, tak by zapewnić właściwe szkolenie zgodnie z potrzebami armii.

Natomiast do centrum szkolenia i treningu Boscombe Down zostanie dostarczona flota nowoczesnych samolotów przeznaczonych do szkolenia wraz z specjalnym programem nauczania załóg.

LTPA to 25-letni kontrakt z QinetiQ o łącznej wartości 5,6 mld funtów, który wszedł w życie z dniem 1.04.2003 roku.

Brytyjskie ministerstwo przykłada dużą wagę do zagadnień związanych z właściwym i zarazem ekonomicznym utrzymaniem sprzętu, jego eksploatacją, należycie przygotowaną infrastrukturą czy zapewnieniem efektywnego systemu szkolenia wojsk. Długoletni kontrakt ma na celu nie tylko podniesienie efektywności w obszarze ww. zagadnień, ale też wykonanie analiz i badań związanych z wypracowaniem zasad i sposobów właściwego użycia różnych rodzajów broni czy bezpiecznych i skutecznych metod szkolenia w ich wykorzystaniu. Takie podejście zarówno znacznie skraca czas szkolenia, pozwala na jego łatwe dostosowanie do zachodzących zmian i doświadczeń wynikających z bieżącej eksploatacji, jak i obniża koszty takiego procesu. Przyczynia się do łatwiejszego osiągania nowych możliwości, adoptowania przyszłych rozwiązań czy dostosowania obecnego systemu do zachodzących zmian.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Hanys

    To jedyna droga. MON musi zrozumieć, że nie ma innej drogi tylko tani outsorceing wszystkiego co nie związane z działaniami operacyjnymi. Koszt vs efekt i efektywne wykorzystanie naszych podatków

Reklama