Reklama

Siły zbrojne

Marynarka Wojenna wzmocni łączność

Fot. Rohde&Schwarz
Fot. Rohde&Schwarz

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o udzieleniu zamówienia spółce Rohde&Schwarz na dostawę dziesięciu kompletów radiostacji M3SR 4400, nadających na falach krótkich. Całkowita końcowa wartość zamówienia została określona na 7,33 mln zł.

Jak się dowiadujemy z suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Inspektorat Uzbrojenia przeprowadził postępowanie na dostawę, montaż oraz uruchomienie, a także i integrację dziesięciu radiostacji M3SR 4400, pracującej w zakresie fal metrowych oraz decymetrowych (VHF/UHF), częstotliwości od 100 do 512 MHz.

Zamówienie było prowadzone w procedurze negocjacyjnej, bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o takowym zamówieniu. 5 kompletów ma trafić do Marynarki Wojennej jeszcze w bieżącym roku, natomiast 5 kolejnych w następnym. Beneficjentami będą Komenda Portu Wojennego w Gdyni oraz Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu.

Wykonawcą jest austriacka spółka Rohde & Schwarz Österreich GesmbH z siedzibą przy Technologiestrasse 10 we Wiedniu. Całkowita wartość umowy netto została określona na 7,33 mln zł netto.

W uzasadnieniu wyboru takiej procedury i wykonawcy czytamy, że już w ubiegłych latach Inspektorat Uzbrojenia zamawiał tego typu radiostacje (również od tego samego producenta). Jest to o tyle ważne, że dzięki takiemu wyborowi można zachować pełną kompatybilność sprzętową z pozostałymi egzemplarzami czy też unifikację posiadanych radiostacji, jak i pozwoli na rozbudowę platformy transmisyjnej w paśmie fal ultrakrótkich.

Reklama
Reklama

Dodatkowo wybór innego rozwiązania, niż produkty wykonawcy, wiązałyby się z zaistnieniem możliwych przeszkód, związanych z obsługą, utrzymaniem jak i wspomnianą kompatybilnością, a zarazem wygenerowałoby to znacznie większe koszty. Jak znajdujemy w dokumencie: „Obecnie Siły Zbrojne posiadają personel przeszkolony z zakresu diagnostyki i serwisowania radiostacji M3SR 4400”. Aktualnie Marynarka Wojenna używa 66 radiostacji M3SR 4400.

Radiostacje R&S M3SR Series4400 to urządzenia wykorzystywane zarówno w wojskowej radiokomunikacji stacjonarnej, morskiej czy powietrznej, jak i w cywilnej. Zezwalają na zdalną kontrolę, telefonię internetową VoIP, szyfrowanie rozmów. Posiadają liczne certyfikaty, aby być zgodne ze standardami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO oraz NATO. Do tego celu wykorzystuje wojskowe protokoły LINK11 i LINK22. Radiostacja zezwala na aktualizację oprogramowania SDR, czyli radia definiowanego programowo.

Kacper Bakuła

Reklama

Komentarze

    Reklama