Siły zbrojne

Litwa podpisała plan współpracy obronnej z USA

Kathryn Wheelbarger i Robertas Sapronas podpisują mapę drogową dla Litwy/Fot. Departament of Defence Jim Garamone
Kathryn Wheelbarger i Robertas Sapronas podpisują mapę drogową dla Litwy/Fot. Departament of Defence Jim Garamone

Zastępca sekretarza obrony ds. bezpieczeństwa międzynarodowego Kathryn Wheelbarger spotkała się w Pentagonie z podsekretarzem ds. polityki obronnej w litewskim resorcie obrony narodowej Robertasem Šapronasem, by podpisać "mapę drogową" strategicznej współpracy obronnej USA-Litwa.

Litwa jest pierwszym państwem bałtyckim, które podpisało taki dokument, ale - jak mówią urzędnicy Departamentu Obrony - nie jest ostatnim. Mapa drogowa określa konkretne priorytety współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, na które Stany Zjednoczone i Litwa zgodziły się skupić w latach 2019–2024.

Kooperacja ta ma obejmować obszary wzmocnienia istniejącej współpracy obronnej w zakresie szkoleń, ćwiczeń i wymiany doświadczeń; współpracy w zakresie odstraszania i bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego; poprawę zdolności do wymiany informacji oraz nadzoru i wczesnego ostrzegania w regionie bałtyckim oraz współpracę w operacjach międzynarodowych. Jednakże szczególny nacisk ma być położony na problematykę cyberbezpieczeństwa i budowania zdolności do powstrzymywania i obrony przed złośliwymi atakami i atakami cybernetycznymi. Departament Obrony popiera utworzenie centrum operacji cybernetycznych na Litwie. Oba kraje będą również ściśle współpracować w celu poprawy wymiany informacji wywiadowczych w regionie i możliwości wczesnego ostrzegania.

Podczas strategicznego dialogu USA-Bałtyk w listopadzie 2018 r. Estonia, Łotwa i Litwa zgodziły się na dwustronne opracowanie strategicznych planów współpracy w dziedzinie obronności ze Stanami Zjednoczonymi. Działania mające na celu wsparcie wdrożenia tych planów zostaną określone podczas nadchodzących rozmów personelu wojskowego, w swym ogólnym kształcie pierwsza z map drogowych wzywa Stany Zjednoczone do dalszego rozmieszczania sił w państwach bałtyckich „w celu wzmocnienia odstraszania i przyspieszenia wysiłków Estonii, Łotwy i Litwy w celu dalszego rozwoju ich obrony narodowej”, jednocześnie cedując na litewski resort obrony zapewnienie wszelkiego niezbędnego wsparcia dla rozmieszczania sił amerykańskich.

Od 2014 r. Stany Zjednoczone zainwestowały prawie 80 mln USD w współpracę w zakresie bezpieczeństwa obronnego na Litwie, a Litwa przeznaczyła ponad 200 mln USD w krajowych środkach na zakup wyposażenia wojskowego w USA (np. pojazdów opancerzonych Oshkosh L-ATV czy systemów Javelin)

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.