Reklama

Siły zbrojne

Legia Akademicka w szerszej formule

Fot. Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"
Fot. Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"

Czwarta edycja programu „Legia Akademicka” będzie miała nową – szerszą formułę. Uruchomiony zostanie trzeci - oficerski – moduł kształcenia. Szkolenie na tym kierunku realizowane będzie w ramach pilotażu. Jakie wymagania i zasady obowiązują kandydatów na oficerów rezerwy? Ilu kandydatów wyłoniono w drugim etapie kwalifikacji?

W 2021 roku realizowana będzie już czwarta odsłona programu, który wystartował w 2017 roku. Dotychczas kształcenie odbywało się w modułach podstawowym i podoficerskim. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej program rozszerzono o szkolenie przyszłych oficerów, dla których w bieżącej edycji przygotowano kilkadziesiąt miejsc.

Moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, składał się będzie się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jednak w odróżnieniu od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie.

Reklama
Reklama

Łącznie jest to 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych. W ramach nauki studenci odbędą zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne trzy dni szkolenia spędzą w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Na ostatnie trzy dni wrócą do AWL, gdzie przystąpią do egzaminu.

Mianowanie na stopień podporucznika rezerwy nastąpi po zdaniu egzaminu oficerskiego. Spełnione muszą być także inne warunki formalne, w tym dostarczenie dyplomu magistra. Na przekazanie dokumentacji przyszli oficerowie rezerwy będą mieli od dwóch do trzech miesięcy.

image
Fot. Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"

Kolejnym ważnym wymogiem jest wcześniejsze ukończenie modułu podoficerskiego - do zajęć w module oficerskim przystąpić mogą osoby, które ukończyły moduł podoficerski w ramach trzech poprzednich edycjach programu Legii Akademickiej. Zapisać mogą się również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy. Warunek jaki muszą spełnić to studiowanie na uczelni cywilnej uczestniczącej w programie Legia Akademicka.

image
Fot. Biuro ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej"

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decydowały wyniki naboru prowadzonego przez komisję powołaną przez dyrektora Biur ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”. Kluczowym kryterium jest wykształcenie kierunkowe zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem sił zbrojnych i resortu obrony narodowej. Ministerialne plany zakładają, że każdego roku w ramach modułu oficerskiego szkolonych będzie 250 uczestników programu. Plany jak widać są ambitne. Rekrutacja trwa, a w miniony weekend przeprowadzono drugi jej etap – rozmowy kwalifikacyjne. Komisja spośród zakwalifikowanych po pierwszym etapie 76 osób wybrała 61 kandydatów na słuchaczy kursu oficerskiego.

Niejednokrotnie w trakcie rozmów, uderzał fakt niezwykłej determinacji, posiadanych już uprawnień, doświadczeń oraz wykształcenia przydatnego na potrzeby Sił Zbrojnych RP - podkreśla Pułkownik Waldemar Krzyżanowski z Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”.

30 osobom ze względu na ich szczególne umiejętności zaproponowano szkolenie specjalistycznie w Wojskach Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej i Jednostkach i Instytucjach podległych Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Pozostali kandydaci przejdą szkolenie w specjalności okołowojskowej.

Ppłk Waldemar Krzyżanowski, Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”

 

* * *

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów. To zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie. Druga część to opisane wyżej szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. W trzech poprzednich edycjach blisko 10 tys. studentów z 74 uczelni ukończyło część teoretyczną. Ponad 7 tys. z nich z sukcesem zakończyło część praktyczną – stając się żołnierzami rezerwy.

Reklama

Komentarze (1)

 1. asdf

  Kpina z żołnierzy służby czynnej i tyle.

  1. Rocco

   Jak to mówią: trzeba się było uczyć; dobrze i na rozsądnym kierunku

  2. marian

   Dlaczego kpina? Nawet w PRL i w latach 90tych robiono kursy oficerskie trwające niewiele dłużej. I podobnie jak teraz, jeżeli były potrzeby (lata 80te), lub ktoś był plecakiem, zostawali oni oficerami zawodowymi. Tacy oficerowie dowodzili nawet zagranicznymi kontyngentami.

  3. Stary Bażant z Inowrocławia (OSSKW)

   Ci ludzie mają już za sobą wcześniejsze parę tygodni obozów szkoleniowych. Odejmując szkolenie teoretyczne, jest to pewnie tyle, albo i więcej, niż miał pod koniec lat 80. "bażant" z SPR. A że zamiast siedzieć - jak wówczas - w szkółce i słuchać "wykładu" na poziomie jak dla służby zasadniczej, uczą się w domu, to czysta oszczędność na zakwaterowaniu i wyżywieniu.

Reklama