Reklama

Siły zbrojne

Legia Akademicka szkoli oficerów rezerwy [FOTO]

Fot. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
Fot. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”

Jak podaje Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu wystartował po raz pierwszy w historii moduł oficerski w ramach programu Legia Akademicka. Resort Obrony Narodowej chciałby, aby rokrocznie, po zakończonym obecnym programie pilotażowym, w ramach tego modułu kształciło się 250 kandydatów na oficerów rezerwy.

Moduł ma charakter pilotażowy. Mogli do niego przystąpić wyłącznie ci, którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach programu. Mogą w nim uczestniczyć również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy. Wszyscy natomiast muszą być studentami ostatniego roku studiów magisterskich.

Spośród 76 osób zakwalifikowanych w I etapie komisja składająca się z przedstawicieli Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” zakwalifikowała 61 osób. To liczba wyższa niż początkowo zakładano – wysokie kwalifikacje kandydatów spowodowały zwiększenie limitu przewidzianego pierwotnie dla 50 osób.

Ostatecznie na szkolenie w Akademii Wojsk Lądowych stawiło się 58 osób – to 17 kobiet i 41 mężczyzn. Zdecydowana większość z nich to studenci kierunków technicznych i humanistycznych. Wśród nich część studiuje kierunki szczególnie przydatne w Siłach Zbrojnych, np. prawo i administrację, informatykę, elektronikę, automatykę i robotykę. Kilkoro ochotników legitymuje się uprawnieniami płetwonurków czy instruktorów sztuk walki.

Szkolenie oficerskie legionistów ma charakter wieloetapowy. I etap, który odbył się w terminie 1 czerwca – 8 lipca, miał formę zdalną. Przez miesiąc kandydaci na oficerów uczyli się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość m.in. taktyki, bezpieczeństwa cybernetycznego, podstaw dowodzenia, profilaktyki antykorupcyjnej, historii sztuki wojennej, regulaminów.

Etap II, realizowany w trybie stacjonarnym w AWL w terminie 15 lipca – 15 sierpnia, obejmie teorię i praktykę. To łącznie 180 godzin zajęć realizowanych przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, a w soboty dodatkowo przez 6 godzin. Najwięcej czasu poświęconego będzie szkoleniu strzeleckiemu, taktyce i podstawom dowodzenia. Jak wygląda takie szkolenie, miał okazję naocznie przekonać się pełnomocnik MON – dyrektor Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” gen. bryg. dr inż. Artur Dębczak, który 16 lipca spotkał się w AWL z uczestnikami modułu oficerskiego.

Następnie, w dniach 16-27 sierpnia, kandydaci na oficerów trafią do 17 Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, gdzie odbywać będzie się III etap szkolenia. Czekać na nich będzie 97 godzin zajęć praktycznych. Tu legioniści szkolić się będą przez 10 godzin dziennie. Do AWL wrócą na trzy dni, które poświęcą przygotowaniom do egzaminu oficerskiego. Trzydniowy egzamin na oficera rozpoczną 31 sierpnia, a zakończą 2 września. Ogółem szkolenie w module oficerskim obejmie 365 godzin – aż 2/3 z nich będzie miało charakter wyłącznie praktyczny.

Reklama
Reklama

Po zdaniu z sukcesem egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy. Zanim to jednak nastąpi, każdy będzie musiał spełnić kilka wymogów formalnych, z których najważniejszy to dostarczenie dyplomu magistra. Na przekazanie dokumentacji będzie miał około 2-3 miesiące.

Z uwagi na zakres wykształcenia lub ukończone kursy 30 osób zostało zakwalifikowanych na dodatkowe szkolenie specjalistyczne w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych (szkolenie z zakresu m.in. planowania i taktyki działań specjalnych), Żandarmerii Wojskowej (szkolenie prewencyjne, dochodzeniowo-śledcze i operacyjno-rozpoznawcze) oraz jednostkach i instytucjach podległych Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. To szkolenie potrwa od 3 do 17 września.

Pierwszy w historii moduł oficerski w programie Legia Akademicka to pilotaż. MON planuje, aby docelowo w module corocznie kształciło się 250 uczestników programu.

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Dotychczas organizowany był w dwóch modułach: podstawowym, po którym ochotnicy zostają szeregowymi rezerwy, oraz podoficerskim. W trzech poprzednich edycjach blisko 13 tys. studentów z około 70 uczelni ukończyło część teoretyczną. Ponad 7 tys. z nich z sukcesem zakończyło część praktyczną – stając się żołnierzami rezerwy. Blisko 6 tys. zostało mianowanych na pierwszy stopień podoficerski. Obecnie trwa szkolenie praktyczne legionistów z IV edycji. 4 lipca studenci rozpoczęli szkolenie podstawowe, które zakończy się 24 lipca przysięgą wojskową. Kolejna grupa z IV edycji szkolić się będzie na II turnusie letnim, który odbędzie się w dniach 15 sierpnia – 4 września.

Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” powstało 24 stycznia 2020 roku. Jest instytucją powołaną do zoptymalizowania procesu rekrutacji do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Misją Biura jest wsparcie tej części społeczeństwa, która jest zainteresowana wstąpieniem w przyszłości w szeregi Wojska Polskiego lub chce ściśle współpracować z jednostkami wojskowymi jako strona społeczna. Dla wszystkich zainteresowanych wojskiem Biuro przygotowało szereg programów i projektów. Na wsparcie instytucji mogą liczyć m.in. uczniowie klas o profilu wojskowym, studenci, członkowie organizacji proobronnych oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

image
Fot. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
image
Fot. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
image
Fot. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
image
Fot. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
image
Fot. Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”
Reklama

Komentarze

    Reklama