Reklama

Siły zbrojne

Konsultacje kontenerowych zestawów analizy danych

Fot. J. M. Eddins Jr., U.S. Air Force
Fot. J. M. Eddins Jr., U.S. Air Force

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o zamiarze przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych dotyczących kontenerowych zestawów analizy danych. Jaki jest ich tryb, cel oraz zakres? Jakie zdolności zamierza pozyskać wojsko?

Na wstępie przypomnijmy, że wstępne konsultacje rynkowe na postawie art. 84 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zastąpiły dialog techniczny i stanowią ważne narzędzie w procesie przygotowania zamówień w sferze obronności i bezpieczeństwa państwa. W 2021 roku Inspektorat Uzbrojenia korzystał już z tego narzędzia przy okazji konsultacji w związku z planowanymi zamówieniami na szpitale polowe poziomu 2 i 3. Konsultacje w tym obszarze zaplanowano od marca do czerwca 2021 roku.

Kolejnym postępowaniem, w którym Inspektorat zamierza wykorzystać w kontaktach z rynkiem narzędzie w postaci wstępnych konsultacji jest pozyskanie kontenerowych zestawów analizy danych.

Kontenerowe zestawy analizy danych

Celem konsultacji jest poinformowanie wykonawców o planach i wymaganiach dotyczących przyszłego zamówienia, a zwłaszcza uzyskanie doradztwa w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, czyli zestawów do badania urządzeń i materiałów. Z informacji przedstawionych przez Szefostwo Techniki Lądowej IU wiemy, że zestawy będą złożone z dwóch kontenerów 20. stopowych (w każdym z nich cztery stanowiska pracy) wraz z wyposażeniem i zestawami przenośnymi (15 kompletów).

Z informacji przekazanych przez IU wynika, że konsultacje będą obejmowały obszary związane z pozyskaniem informacji o sprzęcie umożliwiającym odczyt, gromadzenie i przetwarzanie danych z urządzeń elektronicznych (np. komputerów, telefonów, kart pamięci oraz innych nośników danych), dokumentów papierowych, pobieranie danych biometrycznych, próbek materiałów stałych, ciekłych i gazowych oraz detekcji i analizy skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. Jako platformę wskazano przy tym na 20. stopowy kontener nierozsuwalny typu IC, który powinien zapewniać autonomiczność pracy.

Szefostwo Techniki Lądowej zaznacza, że konsultacje obejmowały będą w szczególności obszary związane z możliwością dostosowania kontenerów – autonomiczność pracy, ergonomię, bezpieczeństwo analizy i składowania materiałów niebezpiecznych oraz spełnienia wymagań technicznych i oszacowania kosztów pozyskania, eksploatacji oraz wycofania urządzeń z eksplantacji, a także terminu ewentualnego pozyskania zestawów.

Spotkania w ramach wstępnych konsultacji rynkowych zaplanowano w okresie od maja do czerwca 2021 roku, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu, jeśli zamawiający uznał, że cel ich nie został w pełni zrealizowany. Miejsca i terminy spotkań będą każdorazowo uzgadniane z podmiotami, które zostaną zaproszone do udziału w konsultacjach. Procedura wstępnych konsultacji rynkowych została uruchomiona z 1 marca. Podmioty zainteresowane udziałem w tym procesie swoje zgłoszenia mogą nadsyłać do 31 marca br. (do godz. 15:00) na adres Szefa Szefostwa Techniki Lądowej Inspektoratu Uzbrojenia – płk dr inż. Macieja Zająca. Zgłoszenie winno zawierać następujące informacje: nazwę i adres podmiotu, dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach organizacyjnych, ewentualne propozycje terminów spotkań, wskazanie obszarów proponowanych do omówienia podczas konsultacji, opis dotychczasowego doświadczenia w zakresie dostaw sprzętu i urządzeń do Sił Zbrojnych RP oraz oświadczenie z udzieleniem zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji.

Same konsultacje będą prowadzone w języku polskim przez zespół zadaniowy powołany przez Szefa Inspektoratu Uzbrojenia. W pracach zespołu możliwy jest udział przedstawicieli innych komórek i jednostek organizacyjnych MON.

Reklama

Komentarze

    Reklama