Siły zbrojne

Konferencja Śmigłowcowa: Eksperci i użytkownicy o maszynach oferowanych polskiej armii

Fot. Defence24.pl
Fot. Defence24.pl

Drugi panel ekspercki w ramach Konferencji Śmigłowcowej poświęcono między innymi zaprezentowaniu i omówieniu cech śmigłowców proponowanych dla polskich Sił Zbrojnych przez obecnych użytkowników. Główny nacisk położono na zagraniczne doświadczenia w użytkowaniu prezentowanego sprzętu, oferowanego dla Wojska Polskiego i wynikające z nich wnioski dla potencjalnego odbiorcy. Ważną część panelu stanowiło również omówienie relacji między faktycznym zapotrzebowaniem a preferencjami i dostępnymi opcjami modernizacji parku śmigłowcowego Sił Zbrojnych RP oraz rekomendacji dla Wojska Polskiego. 

Poza moderatorem panelu, gen. bryg. pil. rez. Dariuszem Wrońskim, jego uczestnikami byli również mjr gen. Olivier Gourlez de la Motte, dowódca lotnictwa Francuskiej Armii, płk. rez. Tomasz Berezowski, były dowódca Wojsk Aeromobilnych Sił Zbrojnych RP i obecny Dyrektor Handlowy w Zakładach Mechanicznych Tarnów, ppłk Alexander Alejo, przedstawiciel Armii USA oraz ppłk Rory Feely z US Marines.

Po krótkim wprowadzeniu i przedstawieniu przybyłych ekspertów przez gen. Wrońskiego, rozpoczęła się właściwa część spotkania. Głos przekazano przedstawicielowi francuskich sił zbrojnych, który przedstawił lokalne realia i korzyści wynikające z użytkowania śmigłowców produkcji francuskiej, z naciskiem na konstrukcje Caracal i Tiger. Generał de la Motte zwrócił szczególną uwagę na szerokie zastosowanie wspomnianych maszyn w warunkach bojowych w trakcie licznych misji i operacji zagranicznych.

W pierwszej kolejności położył nacisk na czas osiągania gotowości do działań po rozładunku w rejonie działań (z samolotu transportowego, czy kontenera w transporcie morskim), który w warunkach bojowych ma wynosić około 5 godzin. Wśród innych cech wskazano również odporność na trudne warunki środowiskowe. Zwrócono uwagę, że śmigłowce uczestniczyły w walkach, wielokrotnie znajdowały się pod ostrzałem. W podsumowaniu swojej wypowiedzi, francuski przedstawiciel podkreślił różnorodność zastosowań oraz naturalną komplementarność tandemu Caracal-Tiger.

Po wystąpieniu gen. de la Motte, głos zabrał płk Berezowski, który już na wstępie swojej wypowiedzi wskazał cztery podstawowe przesłanki polskiego zapotrzebowania na nowe śmigłowce – uwarunkowania operacyjne, zobowiązania sojusznicze, potrzeby narodowe i kurczące się możliwości przedłużania resursów obecnie eksploatowanego sprzętu. Jego zdaniem, kluczowe znaczenie w doborze oferty ma również udzielenie ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czy szukamy rozwiązań doraźnych, czy „na kolejnych 40 lat”.

Dodatkowo płk Berezowski zwrócił uwagę na to, że docelowa liczba nowych śmigłowców w polskich siłach zbrojnych powinna być znacznie większa i wynosić nawet 270 sztuk, w tym 120 wielozadaniowych, 130 szturmowych i 20 ciężkich transportowych. W dalszej części wypowiedzi, płk Berezowski skupił się na zasygnalizowaniu warunków, jakie powinny zostać spełnione dla realizacji polskiego interesu w zakresie doboru odpowiedniej oferty. Podkreślił m. in., że zakup samego wiropłatu stanowi jedynie część szacunkowych kosztów realizacji zamówienia (ściślej, ma wynosić 61%).

Ponadto, przy wyborze oferty powinno brać się pod uwagę kontekst sytuacyjny i narodowy – w tym, wyszkolenie personelu, wypracowane mechanizmy obsługi sprzętowej i konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury. W konkluzji do swojego wystąpienia, płk Berezowski wskazał, że powinno się wybrać taką ofertę, by dało się zaadoptować istniejące rozwiązania – jeśli nie ze względów narodowych, to chociażby czysto budżetowych. Jako przykład, Tomasz Berezowski wskazał w tym miejscu przypadek hiszpańskiego zamówienia na francuskie śmigłowce Tiger, gdzie wynegocjowano dopasowanie wiropłatów do sprzętu pozostającego na wyposażeniu sił zbrojnych Hiszpanii.

W dalszej części panelu miały miejsce wystąpienia przedstawicieli sił zbrojnych USA, w trakcie których zwracano uwagę na deklarowane cechy śmigłowców produkcji amerykańskiej. W przypadku AH-64 Apache, ppłk Alejo podkreślił zwłaszcza możliwości ofensywne i zdolności do przetrwania w skrajnie trudnych warunkach bojowych. O doświadczeniach w użyciu śmigłowców AH-1Z mówił z kolei ppłk Feely, który zwrócił uwagę na cechy wynikające z oczekiwanego długiego okresu służby, szerokiego zakresu zastosowań i dobrego przystosowania śmigłowca do wymagań Piechoty Morskiej.

W podsumowaniu do panelu dyskusyjnego, gen. Wroński zwrócił uwagę, że wymiana śmigłowców w polskiej armii nie powinna być jedynie wymianą na nowsze egzemplarze – „potrzebujemy śmigłowców do zadań, które nas zaskoczą”, sytuacji nieprzewidywalnych i wysoce zmiennych – wskazywał Generał. Sprawy realizacji misji zagranicznych, zdaniem gen. Wrońskiego, stanowią dalszy plan względem potrzeb narodowych i ulokowania w typowo polskich warunkach prowadzenia operacji – „potrzebujemy sprzętu, który będzie używany w Polsce”. Na zakończenie rozmowy, podniesiono kwestię wielo-platformowego budowania potencjału polskiego lotnictwa śmigłowcowego – w oparciu o przydział różnych, dedykowanych zamówień i różnych typów maszyn dla odmiennych typów wojsk i zastosowań.

(MK)

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.