Reklama

Siły zbrojne

Kiwi wymieniają flotę... pojazdów

Pinzgauer, Unimog Nowa Zelandia
Autor. New Zealand Defence Force

Siły Zbrojne Nowej Zelandii (New Zealand Defence Force, NZDF) przystąpiły do realizacji pierwszej fazy projektu Protected Capability Mobility (PCM), którego celem jest zastąpienie obecnie użytkowanych flot pojazdów taktycznych/transportowych.

Reklama

W listopadzie 2022 r. zostały wysłane zapytanie ofertowe (Request for Proposal, RFP) dotyczące dwóch kategorii pojazdów: lekkiego pojazdu użytkowego (Utility Vehicle – Light, UV-L) o masie poniżej sześciu ton oraz średniego pojazdu użytkowego (Utility Vehicle-Medium, UV-M) ważącego powyżej sześciu ton. Planowane do pozyskania ilości w/w wozów to odpowiednio 143 UV-L i 334 UV-M.

Reklama

Projekt PCM ma na celu zastąpienie użytkowanych obecnie pojazdów Pinzgauer 6x6 oraz Unimog 1700 a także dokonania przeglądu opcji modernizacji lub wymiany floty lekkich transporterów opancerzonych NZLAV (New Zealand Light Armoured Vehicle). Cały program podzielony został na trzy fazy a okres jego realizacji został zaplanowany na 11 lat - od 2018/19 do 2028/29.

Czytaj też

Aktualnie flota Pinzgauerów 6x6 (określanych mianem LOV – Light Operational Vehicle) liczy 326 pojazdów w 11 odmianach. Większość z nich stanowi wersja ogólnego przeznaczenia GS (General Service) oraz dowodzenia C2 (Command and Control). W użyciu są także wozy z zabudową kontenerową oraz ewakuacji medycznej. Pojazdy te były pozyskiwane w latach 2004 – 2006. W wyniku doświadczeń wyniesionych podczas działań nowozelandzkich sił w Afganistanie zakupione zostały także opancerzone wersje Pinzgauera, które obecnie są zastępowane wozami Bushmaster NZ5.5. Na podstawie zwartej w 2020 roku umowy, za kwotę 102,9 mln NZD (dolarów nowozelandzkich), czyli ok 65 mln USD zakupionych zostało 43 Bushmasterów, które pod koniec 2023 r. mają osiągnąć pełną gotowość operacyjną.

Reklama

Wcześniej, bo 2016 r. zdecydowano o wymianie Pinzgauerów w wersji MV-SO znajdującej się na wyposażeniu jednostki specjalnej (pułku) - 1st New Zealand Special Air Service Regiment. Zostały one zastąpione brytyjskimi pojazdami Supacat HMT Extenda w wersji – SOV-MH (Special Operations Vehicles-Mobility Heavy). Wozy te są użytkowane od 2018 r. Z kolei flota niemieckiej produkcji ciężarówek małej ładowności, wysokiej mobilności – Unimog 1700 liczy 82 pojazdy.

Czytaj też

W ramach obu klas planowanych do pozyskania wozów zaplanowano sześć wersji. W przypadku UV-L będą to pojazdy ogólnego przeznaczenia oraz dowodzenia/łącznikowe. UV-M mają pełnić role wozów ogólnego przeznaczenia, dowodzenia C2, wsparcie technicznego oraz ewakuacji medyczne. Firmy Lockheed Martin Nowa Zelandia oraz L3 Harris Australia zostały wskazane w programie PCM jako podmioty zapewniające integrację systemów oraz odpowiedzialne za zarządzanie logistyką całego programu.

Unimogi wykorzystywane są również do wsparcia działań NZDF w ramach usuwania skutków katastrof
Unimogi wykorzystywane są również do wsparcia działań NZDF w ramach usuwania skutków katastrof
Autor. New Zealand Defence Force

Oferowane pojazdy muszą być sprawdzone w systemach wsparcia/serwisowaniu. Mogą to być projekty typowo wojskowe lub komercyjne, ale muszą być to gotowe, produkowane konstrukcje tzw. off-the-shelf (MOTS/COTS). Czynnikiem dyskryminującym jest to, że każdy oferowany pojazd musi być obecnie używany przez innego klienta i to w liczbie co najmniej 1000 egz. Zamawiający wskazał również za celowe stworzenie oby wariantów: UV-L i UV-M na jednej platformie podwoziowej, co ma na celu ułatwienie eksploatacji, serwisowania, logistyki, szkoleń oraz wsparcia operacyjnego.

Kluczowym wymogiem jest zapewnienie możliwości strategicznego przerzutu obu klas pojazdów. Wymagany jest transport lotniczy na pokładzie samolotów C-130J-30 dwóch sztuk każdego typu lub ich kombinacji. Ponadto pojazdy muszą być przystosowane do załadunku/rozładunku na okręt transportu strategicznego HMNZS Canterbury, a także cywilnych promów typu ro-ro, oraz koalicyjnych jednostek desantowych.

Czytaj też

Zainteresowane podmioty mogą przesyłać swoje oferty do marca 2023 r., a wcześniej zaplanowano serię spotkań z przedstawicielami przemysłu. Jak dotąd nie pojawiły się żadne informacje ze strony potencjalnych oferentów dotyczące zamiarów uczestniczenia w nowozelandzkim przetargu. Wśród producentów, którzy mogą być zainteresowani tym postępowaniem wymieniane są takie firmy, jak Supacta Ltd., Iveco Defence Vehicles, Rheinmetall (NZDF eksploatują obecnie flotę 194 ciężarówek MAN HX58/60/77 dostarczonych przez Rheinmetall MAN Military Vehicles), Toyota (z silną regionalną pozycją rynkową). Także amerykańscy potentaci, w tym AM General, GM Defense i Oshkosh Defense mogą być zainteresowani tym program.

Ciężarówki MAN zastąpiły część floty Unimogów 1700, jako Medium - Heavy Operational Vehicles.
Ciężarówki MAN zastąpiły część floty Unimogów 1700, jako Medium - Heavy Operational Vehicles.
Autor. New Zealand Defence Force
Reklama

Komentarze (1)

  1. Filemon19

    Haloooo Autosan widzę kontrakt dla was

Reklama