Reklama

Siły zbrojne

Kanadyjska marynarka wojenna kolejnym użytkownikiem okrętów AEGIS

Global Combat Ship. Fot. Government of Canada
Global Combat Ship. Fot. Government of Canada

Kanada rozpoczęła starania o pozyskanie ze Stanów Zjednoczonych okrętowego systemu walki typu AEGIS. System ten ma służyć do zintegrowaniu uzbrojenia i sensorów na okrętach typu CSC (Canadian Surface Combatant), planowanych do zbudowania dla kanadyjskiej marynarki wojennej.

Proces pozyskania okrętowego systemu walki AEGIS przez Kanadę jest prowadzony standardowo. Najpierw amerykański Departament Stanu podjął decyzję o zatwierdzeniu możliwej, zagranicznej sprzedaży tego systemu dla kanadyjskiej marynarki wojennej. Zadanie ma być realizowane w ramach programu FMS (Foreign Military Sales) i wstępnie oszacowano jego wartość na maksymalnie 1,7 miliarda dolarów. Po tej decyzji amerykańska Agencja ds. współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa DSCA (Defense Security Cooperation Agency) dostarczała do Kongresu wymagane certyfikaty konieczne do zatwierdzenia ewentualnej sprzedaży.

W ramach umowy Kanada ma otrzymać nie tylko oprogramowanie bojowe systemu AGS (AEGIS Combat System), ale również najważniejsze, współpracujące z nim komponenty. Zgoda Kongresu dotyczy więc również przekazanie czterech kompleksów stacji radiolokacyjnej AN/SPY-7, z których każda ma cztery nieruchome płaskie, aktywne anteny ścianowe z elektronicznym kształtowaniem i sterowaniem wiązką. Anteny te mają zostać rozmieszczone na stałe na nadbudówkach w taki sposób, by można było prowadzić obserwację dookólną.

Przekazane mają być również trzy komplety wyrzutni pionowego startu typu MK 41 oraz niezbędne wyposażenie systemu identyfikacji radiolokacyjnej „swój-obcy” IFF pracującego w Modzie 5. W ramach kontraktu Kanada ma mieć także zagwarantowane wsparcie inżynieryjne, projektowe i logistyczne, sprzęt konieczny do rozwoju i testowania oraz oprogramowanie wraz z pełną dokumentacją.

Departament Stanu argumentując swoją decyzję, wskazał, że „proponowana sprzedaż będzie wspierała cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych, pomagając poprawić zdolności wojskowe Kanady, sojusznika NATO - który jest ważną siłą zapewniającą stabilność polityczną i postęp gospodarczy oraz który wnosi wkład w operacje wojskowe, operacje utrzymywania pokoju i misje humanitarne na całym świecie”.

Dodatkowo wskazano, że „proponowana sprzedaż zwiększy interoperacyjność kanadyjskiej marynarki wojennej ze Stanami Zjednoczonymi oraz innymi siłami sojuszniczymi, a także ich zdolność do uczestniczenia w misjach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania”. W tej argumentacji nie ma zresztą żadnej przesady, ponieważ kanadyjskie okręty CSC dzięki systemowi AEGIS będą miały rzeczywiście możliwość działania sieciocentrycznego w pełnej integracji np. z amerykańskim systemem antyrakietowym AEGIS BMD (Aegis Ballistic Missile Defense). Głównym wykonawcą kanadyjskiego zamówienia mają być zakłady Lockheed Martin Rotary and Mission Systems w Moorestown w stanie New Jersey.

image
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama