Siły zbrojne

Jest pierwsza umowa wykonawcza na Narew

Fot. Inspektorat Uzbrojenia
Fot. Inspektorat Uzbrojenia

Inspektorat Uzbrojenia zawarł umowę z konsorcjum PGZ-Narew na usługę zarządzania projektem i integrację komponentów w ramach programu Narew. Jest to pierwsza umowa wykonawcza do umowy ramowej, zawartej podczas MSPO 2021.

Przedmiotem umowy jest usługa zarządzania projektem w sposób ciągły oraz realizacja zadań o charakterze doraźnym, zleconych przez zamawiającego, związanych z realizacją projektu. Umowa będzie obowiązywać w całym okresie realizacji programu NAREW, z uwzględnieniem jego podziału na poszczególne etapy, obejmując m.in. kontraktowanie umów wykonawczych, ich realizację, a także integrację komponentów wchodzących w skład systemu NAREW.

Jak podkreśla IU, umowa w sposób kompleksowy harmonizuje zarządzanie dużym i złożonym projektem, jakim jest program Narew, koncentrując się na celu, tj. dostawie komponentów systemu Narew do Sił Zbrojnych RP, uwzględniającym podział odpowiedzialności stron za realizację poszczególnych procesów w programie. Definiuje ona sposób w jaki zarządzany będzie program, zarówno po stronie wojskowej jak i przemysłowej, a także zapewnia ramy prawne współpracy wszystkich uczestników projektu, tj. spółek Konsorcjum PGZ-Narew i instytucji resortu obrony narodowej.

Wartość umowy wynosi ok. 18 mln zł brutto. Zawarcie pierwszej umowy wykonawczej stanowi realizację postanowień umowy ramowej, zawartej pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a Konsorcjum PGZ-Narew w dniu 7 września 2021 r. podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Narew to system obrony powietrznej krótkiego zasięgu, będący elementem zintegrowanego systemu obrony powietrznej Polski. Planowany jest zakup łącznie 23 baterii, które wejdą na wyposażenie pułków przeciwlotniczych Wojsk Lądowych (zastępując zestawy Kub i częściowo Osa), 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej (wraz z zestawami Wisła, z którymi Narew ma współpracować w ramach systemu IBCS), a także jednostek naziemnej obrony powietrznej Marynarki Wojennej. 

Zawarta umowa jest pierwszą z kilkunastu umów wykonawczych, które mają zostać podpisane w ramach programu Narew. Jego elementy będą dostarczane przez PGZ, choć w zakresie integracji z systemem IBCS niezbędna będzie też współpraca z rządem Stanów Zjednoczonych. Narew będzie wykorzystywać polskie technologie radiolokacyjne, natomiast efektor - pocisk rakietowy, ma być pozyskany na licencji. Niedawno szef MON Mariusz Błaszczak ogłosił, że IU rekomendował w pierwszej kolejności pocisk CAMM, produkcji MBDA UK, jako efektor do Narwi. To w połączeniu z zawartym ze stroną brytyjską porozumieniem jest równoznaczne z rozpoczęciem negocjacji umów kontraktowych. Nie oznacza to jednak ich finalizacji.

Harmonogram programu Narew przewiduje, że wszystkie umowy wykonawcze mają być zawarte do 2023 roku, a pierwsze strzelanie połączonej grupy zadaniowej wykorzystującej system Narew i Wisła ma odbyć się w roku 2026. 

Umowę skomentował prezes zarządu PGZ Sebastian Chwałek.

Dzisiejsza umowa to fundament, na którym realizowany będzie program NAREW i konsekwencja zupełnie nowego podejścia do zarządzania programami zbrojeniowymi. Porozumienie reguluje kwestie zarządzania projektem, zarówno po stronie naszego Konsorcjum jak i po stronie wojska oraz tworzy instytucjonalne, administracyjne i prawne reguły współpracy zaangażowanych w projekt stron. Formalizuje to podpisaną we wrześniu umowę ramową i otwiera drogę do konkretnych umów wykonawczych, w tym kontraktu dotyczącego rakiety oraz wyrzutni

powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

W skład Konsorcjum PGZ-Narew wchodzą: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider konsorcjum), Huta Stalowa Wola S.A., Jelcz sp. z o.o., MESKO S.A., Ośrodek Badawczo Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., PCO S.A, PIT-Radwar S.A., Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. W projekcie uczestniczyć będą mogły również inne przedsiębiorstwa z Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz szereg spółek prywatnych, placówek badawczo-rozwojowych oraz ośrodków akademickich.

Reklama
Reklama

Komentarze