Siły zbrojne

HESCO TerraBlock – system do szybkiego ustawiania barier [WYWIAD]

Fot. Megmar Logistics & Consulting
Fot. Megmar Logistics & Consulting

Bariery Terrablock - to zmodyfikowana wersja doskonale znanych w Siłach Zbrojnych zestawów HESCO Bastion. (…) Zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż do jego budowy można wykorzystać miejscowe zasoby materiałów sypkich (piachu, żwiru itp.) – mówi w rozmowie z Defence24.pl Marek Stobnicki, starszy specjalista ds. systemów inżynieryjnych, Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o.

Jakub Palowski: Wojsko Polskie buduje obecnie ogrodzenie na granicy z Białorusią. Z jakimi wyzwaniami wiąże się tworzenie takich obiektów, szczególnie w sytuacji, gdy trzeba robić to od razu po decyzji, bez długotrwałych przygotowań?

Marek Stobnicki, starszy specjalista ds. systemów inżynieryjnych, Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o.: Potrzebna jest koncepcja realizacji zadania, powinien być i zapewne wykonany był rekonesans w miejscu budowy płotu. Różnorodność terenu duży front robót wymagają rozpoznania w jakich warunkach prowadzone będą prace. Kolejnym wyzwaniem jest przygotowanie planu realizacji zadania jak również zabezpieczenie materiałów na jego wykonanie. Nie można zapominać o należytym przygotowaniu ludzi/zespołów do budowy przedmiotowego ogrodzenia/zasieków.

Zespoły powinny zostać wyposażone w odpowiedni sprzęt do bezpiecznego montażu drutu ostrzowego. Jest to duże wyzwanie logistyczne i organizacyjne. Należy zauważyć, że budowana obecnie konstrukcja w pasie przygranicznym spełniać będzie funkcje płotu. W pierwszej wersji były to zasieki, które stanowią niebezpieczeństwo dla ludzi i zwierzyny, ale obecnie są zabezpieczone dodatkową siatką. 

Zdecydowano się na budowę ogrodzenia z drutu ostrzowego concertina. Jakie są inne dostępne technologie, pozwalające na budowanie barier w krótkim czasie?

Istnieją inne dostępne technologie, do pospiesznego ustawiania barier. Są to bariery bezpieczeństwa HESCO Terrablock. Przeznaczone są do budowy infrastruktury ochronnej do zabezpieczenia między innymi: krytycznej infrastruktury naftowej, gazowej oraz innych oddalonych ważnych instalacji i urządzeń. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż do jego budowy można wykorzystać miejscowe zasoby materiałów sypkich (piachu, żwiru itp.). Bariery Terrablock - to zmodyfikowana wersja doskonale znanych w Siłach Zbrojnych zestawów HESCO Bastion. HESCO Terablock to panele z siatki zgrzewanej z drutu stalowego łączone systemem zawiasowym w dowolne odcinki, które stabilizowane są za pomocą balastu.

Bariery TerraBlocks to system bardzo prosty w montażu. Konstrukcja paneli uniemożliwia osobie niepożądanej wspinanie się po nich, ponadto zwierzyna leśna przemieszczająca się w rejonie ustawienia barier nie będzie narażona na okaleczenie. Dostępnych jest kilka wersji barier o wysokości od 1.2 m do 4 m. Niektóre warianty barier są w stanie zatrzymać szybko poruszające się pojazdy jak np: VBIED. Pojedyncze zestawy demonstracyjne ustawione zostały w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we  Wrocławiu.   

Jak odbywa się budowa pojedynczych bloków HESCO TerraBlock i ich łączenie? Jaki sprzęt, zaplecze logistyczne są potrzebne? Jaką odporność zapewniają tego rodzaju bariery?

Zestawy barier Terrablock dostarczane są w płasko spakowanych gotowych do montażu pakietach. Montaż zestawów Terrablock odbywa się na powierzchni bez potrzeby wykonywania wykopów czy betonowych fundamentów. Jeśli chodzi o zaplecze techniczne, potrzebne byłyby maszyny do prac ziemnych typu SŁ-34 lub UMI-9.5 do napełniania koszy balastowych materiałem sypkim (żwir, piasek czy inne dostępne kruszywo). Dodatkowo zespoły montażowe powinny być wyposażone w podstawowe narzędzia montażowe typu: młotek, kombinerki, klucze, linki traserskie. Zapora TerraBlock składa się z siatek zgrzewanych ze stalowego drutu, słupków montażowych, elementów łączących i koszy balastowych uszczelnionych geowłókniną. Kosze balastowe zapewniają konstrukcji stabilność. 

image
Fot. Megmar Logistics & Consulting

Po zmontowaniu jest to konstrukcja, która w naszej ocenie bardzo dobrze spełnia funkcję do której została zaprojektowana. Dodatkowo ochrona bierna z zastosowaniem barier Terrablock może być rozszerzana poprzez montaż drutu kolczastego/ostrzowego, systemy wykrywania wtargnięcia na długości ogrodzenia, systemy kamer, czujniki ruchu. Moduły siatki stalowej są na tyle wysokie, że zwierzyna leśna nie byłaby narażona na okaleczenia, a przekroczenie linii granicy byłoby bardzo utrudnione, wręcz niemożliwe.

Do montażu tego typu barier szybko można przeszkolić żołnierzy, gdyż jak już wspomniałem jest to system prosty w montażu. Tempo budowy zależeć będzie od wielu czynników, między innymi  od dostępności materiałów sypkich, przygotowania zespołów montażowych, warunków terenowych i innych. 

Co z ich odpornością na oddziaływanie warunków atmosferycznych, upływ czasu? Na ile wymagają konserwacji po rozmieszczeniu?

Elementy stalowe barier są bardzo dobrze zabezpieczone cynkowo-miedzianą powłoką, antykorozyjną. Elementy wykonane w podobnej technologii stoją na poligonach po dziesięć i więcej lat, nie tracą swoich właściwości wytrzymałościowych – stabilności. Istnieją sposoby przedłużenia żywotności elementów HESCO. Można stosować specjalne preparaty chemiczne, a do najprostszych zaliczyć można malowanie mleczkiem cementowym elementów z geowłókniny. To zabezpiecza przed warunkami atmosferycznymi, głównie przed wpływem promieniowania UV.

image
Fot. Megmar Logistics & Consulting

W jaki sposób takie ogrodzenia stosowane są w praktyce? I jak szybko można zorganizować dostawy i rozmieszczenie bloków HESCO TerraBlock w dużej ilości? Pytam w kontekście potencjalnego zapotrzebowania na granicy Polski.

Dotychczas w naszym kraju jedynymi egzemplarzami są zestawy demonstracyjne we Wrocławiu, na przykoszarowym poligonie CSzWInż i Chem. Nie dostarczaliśmy jeszcze tych systemów ogrodzeniowych w naszym kraju. 

Odpowiadając na pytanie w zakresie zorganizowania dostaw. Możliwości produkcyjne na obecną chwilę zabezpieczą wyprodukowanie około 300 segmentów ogrodzenia na tydzień co daje nam 630 metrów bariery. W celu zobrazowania skali przedsięwzięcia przedstawię ilości elementów do budowy odcinka 10 km ogrodzenia. Na wykonanie takiego odcinka niezbędnym będzie ponad 4700 segmentów ogrodzenia z elementów systemu HESCO Terrablock.

W przypadku ewentualnego zamówienia dużych ilości, produkcja elementów ogrodzenia na 10 km odcinek ogrodzenia zajęłaby około 16 tygodni. Dostawy realizowane mogłyby być sukcesywnie wraz z postępem budowy.

Dziękuję za rozmowę.

Komentarze