Siły zbrojne

Generał Czosnek dowódcą Centrum Operacji Lądowych

Fot. DGRSZ
Fot. DGRSZ

Gen. dyw. Stanisław Czosnek przejął w piątek dowodzenie Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie. Obejmując dowodzenie podkreślił, że będzie kierował się zasadą zaufania, a wspólnym celem jest bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polski.

Podczas uroczystości w Centrum Operacji Lądowych przy ul. Rakowickiej swoje dotychczasowe obowiązki przekazał gen. dyw. Stanisławowi Czosnkowi gen. bryg. Ryszard Pietras, który od tej pory będzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy.

Jak podkreślił gen. dyw. Stanisław Czosnek, jako dowódca COLąd-DKL będzie się kierował zasadą zaufania – chodzi o zaufanie przełożony-podwładny, podwładny-przełożony, "zaufanie do tych, którzy stoją obok nas", do partnerów w NATO i UE. "Jednocześnie będę pamiętał, że zaufanie jest jak zapałka – drugi raz jej nie zapalisz" – powiedział.

Gen. dyw. Stanisław Czosnek — jak zapewnił — chce oferować swój szacunek, wartości i tego samego oczekuje od przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych, służb zespolonych, niezespolonych, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych. Nowy dowódca dodał, że szacunek należy się tym, którzy na to zasługą, a nie tym, którzy tego się domagają. "Cel mamy jeden – jest nim bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polski" – zaznaczył gen. Czosnek.

Jak podkreślił, "czasy mamy bardzo niestabilne". "Ta sytuacja wymaga od nas wielu wyrzeczeń, ale też ciągłej gotowości do tego, żeby przystąpić do działania zgodnie tym, co jest nam przeznaczone" – zauważył i podsumował: "Naszym produktem jest bezpieczeństwo i zapewniam wszystkich, że produkt ten będzie produktem najwyższej jakości".

Reklama
Reklama

Dowódca operacyjny gen. dyw. Tomasz Piotrowski przypomniał dotychczasową ścieżkę zawodową gen. Czosnka. Zwrócił uwagę, że sytuacja na świecie jest coraz trudniejsza, że świat nie jest ani bezpieczniejszy, ani spokojniejszy, a wręcz przeciwnie – jako przykład podał m.in. sytuację na wschodniej granicy Polski.

Gen. dyw. Stanisław Czosnek służbę rozpoczął w 1982 r. jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Jako oficer pierwsze stanowiska służbowe objął w 5. Brygadzie Wojsk Obrony Wewnętrznej. Związany był także z 5. Pułkiem Strzelców Podhalańskich, gdzie dowodził kompanią, a potem był szefem sztabu i dowódcą batalionu piechoty zmotoryzowanej. Służył także w 5. Pułku Dowodzenia w Krakowie, dowództwie Krakowskiego Okręgu Wojskowego, Korpusie Powietrzno-Zmechanizowanym i później w dowództwie 2. Korpusu Zmechanizowanego.

Gen. Czosnek dowodził 1. Brygadą Pancerną w Wesołej i 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej. Od marca 2020 r. był zastępcą dowódcy DGRSZ.

Jest absolwentem studiów w Akademii Sztuki Wojennej oraz Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Pekinie. Służył także poza granicami kraju. W 2014 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy regionu wschodniego Międzynarodowej Siły Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF). Gen. Czosnek odznaczony został Gwiazdą Afganistanu, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Srebrnym medalem za Długoletnią Służbę.

Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego (COLąd – DKL) przeznaczone jest do realizacji zadań związanych z planowaniem użycia i dowodzeniem elementami ugrupowania bojowego komponentu lądowego wydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w operacji połączonej w czasie pokoju, kryzysu i wojny, w układach narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym.

Źródło:
PAP

Komentarze