Reklama

Siły zbrojne

Gen. Joks oficjalnie przywitany w kwaterze V Korpusu

Fot. US Army V Corps, (materiał video z oficjalnej ceremonii, zamieszczony w mediach społecznościowych V Corps)
Fot. US Army V Corps, (materiał video z oficjalnej ceremonii, zamieszczony w mediach społecznościowych V Corps)

Generał dywizji Adam Joks oraz generał Matthew Van Wagenen zostali oficjalnie przywitani w Stanach Zjednoczonych jako nowi zastępcy dowódcy V Corps US Army gen. Johna Kolasheskiego. Polski generał ma odpowiadać za zwiększenie interoperacyjności w ramach działań V Korpusu, tak aby wzrastała efektywność do podejmowania działań sojuszniczych w rejonie odpowiedzialności wspomnianego związku operacyjnego.

W Fort Knox (Kentucky) w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajduje się kwatera główna V Korpusu US Army, odbyła się 4 sierpnia oficjalna ceremonia przywitania generałów Matthew Van Wagenena oraz Adama Joksa. Obaj dowódcy przejmują właśnie stanowiska zastępców  gen. Johna Kolasheskiego. W przypadku polskiego dowódcy gen. Joksa chodzi o odpowiedzialność za potrzeby związane z interoperacyjnością w działaniach V Korpusu, a w przypadku gen. Van Wagenena będzie to dotyczyło zdolności manewrowych. W przypadku tego ostatniego, gen. Kolasheski już zapowiedział kolejne ważne wydarzenie, które ma mieć miejsce w następnym miesiącu. Wówczas gen. Van Wagenen ma być promowany na wyższy stopień.

Trzeba zauważyć, że wydarzenie odbywało się w podniosłej atmosferze. Odegrane zostały hymny Stanów Zjednoczonych i Polski, a także odbył się salut armatni. Oprócz dowódców i członków rodzin bezpośrednio związanych z V Corps, uczestniczyli w niej także gen. Christopher G. Cavoli Dowódca US Army w Europie i Afryce oraz gen. Cezary Wiśniewski, polski Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy w Stanach Zjednoczonych.

Gen. Kolasheski w trakcie powitania podkreślił, że V Korpus jest cały czas zaangażowany w różnego rodzaju ćwiczenia. V Korpus cały czas buduje również swoje zdolności do wspierania działań w rejonach mu przydzielonych względem obecnej aktywności US Army. W toku wystąpienia powitalnego gen. Kolasheski odwołał się do dotychczasowej historii służby Polaków w amerykańskich siłach zbrojnych przywołując osiągnięcia i dorobek K. Pułaskiego oraz T. Kościuszki. Nakreślając ich dokonania dla Stanów Zjednoczonych, w tym również ich roli w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a także względem budowy tradycji późniejszej US Army. Według gen. Kolasheskiego obecna nominacja gen. Joksa ściśle nawiązuje do tradycji obu wspomnianych, wpisując się w ścisłą współpracę obu państw również na płaszczyźnie wojskowej.

[GALERIA_20049]

Dowodzący V Korpusu w swoim wystąpieniu przybliżył następnie sylwetkę gen. Joksa, podkreślając jego doświadczenie i przede wszystkim zrozumienie dla różnych szczebli dowodzenia z racji jego długiej kariery oficerskiej. Przypominając, że gen. Joks ma już teraz w swoim zawodowym dossier bogaty zasób kooperacji z sojusznikami z NATO, pełniąc służbę w strukturach wymagających kooperacji z innymi państwami i ich siłami zbrojnymi. Jeśli chodzi o przywitanie gen. Van Wagenena to dowodzący V Korpusu podkreślał jego ogromny wkład w obecnie podejmowane działania względem kluczowych manewrów Defender Europe 21, a przede wszystkim pracę jaką wykonuje wspomniany oficer w efektywnym wykorzystaniu wysuniętej struktury dowodzenia V Korpusu w Poznaniu w Polsce. Co ważne, gen. Kolasheski zauważył rozbudowany zasób doświadczeń gen. Van Wagenena w sprawach europejskich, będący pochodną jego służby w państwach tego kontynentu. Tym bardziej komplementując znaczenie pozyskania gen. Van Wagenena dla rozwoju poznańskiego centrum dowodzenia w Europie.

Reklama
Reklama

W swoim wystąpieniu gen. Joks zaznaczył, że zamierza pracować nad zwiększeniem zdolności w przestrzeni interoperacyjności, tak aby V Korpus był jeszcze lepiej przygotowany w tym zakresie do współdziałania z partnerami z NATO, w tym z polskimi siłami zbrojnymi. Zauważył, że w przypadku Polski interoperacyjność z siłami amerykańskimi nie jest niczym nowym i stanowi ważny punkt odniesienia dla budowania zdolności do współpracy sojuszniczej. Lecz obecnie jest to wyzwanie o wiele większe z racji nadal istniejącego wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego ze strony aktywności Rosji na flance wschodniej NATO. W wystąpieniu gen. Van Wagenena należy odnotować wskazanie na szybki postęp jaki dokonał się od momentu reaktywowania V Korpusu US Army do dnia dzisiejszego. Wskazał przy tym wielką pracę oficerów i żołnierzy, którzy już za chwilę będą mogli w stanie widzieć praktyczne ukoronowanie ich pracy w postaci pełnej operacyjności tej struktury dowodzenia w ramach amerykańskich wojsk lądowych. Gen. Van Wagenen podkreślał i wyrażał się tylko w samych superlatywach o polskim generale. Podkreślając, że gen. Joks jest wysoce przygotowany do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji w V Korpusu, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę jego wiedzę nt. interoperacyjności oraz funkcjonowania NATO.

Reklama

Komentarze

    Reklama