Reklama

Siły zbrojne

Gdy presja migracyjna staje się narzędziem. Ostatnie ostrzeżenie dla Polski [KOMENTARZ]

Ćwiczenia kompanii manewrowej XLII zmiany PKW KFOR, fot. www.wojsko-polskie.pl
Ćwiczenia kompanii manewrowej XLII zmiany PKW KFOR, fot. www.wojsko-polskie.pl

Wykorzystywanie inspirowanych sytuacji kryzysowych związanych z nielegalną migracją można współcześnie uznać za jeden z elementów współczesnych relacji międzynarodowych, obecnych w różnych częściach świata. Tym samym, wymagane jest budowanie odpowiednich narzędzi w zakresie reagowania kryzysowego, ale też minimalizacji możliwości efektywnego wykorzystywania przez innych aktorów wspomnianej presji migracyjnej. Dotyczy to także Polski, która musi dokładnie analizować to, co w ostatnim czasie wydarzyło się w naszym najbliższym otoczeniu jeśli chodzi o granicę litewsko-białoruską.

Wydarzenia rozgrywające się obecnie na granicy Litwy i Białorusi należy potraktować jako ostatnie ostrzeżenie dla Polski w zakresie kompleksowego zrozumienia narzędzia jakim może być presja migracyjna. Oczywiście traktowana jako narzędzie realizacji interesów strategicznych jednego lub nawet kilku państw względem innych. Czyli wychodząca daleko poza obserwowane na granicach, także polskich, próby częstego przerzutu mniejszych grup lub pojedynczych osób, najczęściej przez grupy przestępcze. Wyróżnikiem zastosowania inspirowanej presji migracyjnej (lub jak celnie podkreśla Witold Repetowicz wręcz broni demograficznej) staje się w tym przypadku skala zaobserwowanej nielegalnej migracji w kontekście krótkiego okresu. Jak również cała gama innych elementów jej towarzyszących i odnoszących się np. do działań politycznych, a nawet wojskowych strony inspirującej.

Gdy presja migracyjna staje się narzędziem. Ostatnie ostrzeżenie dla Polski - artykuł dr. Jacka Raubo opisujący pięć scenariuszy możliwej presji migracyjnej oraz środki przeciwdziałania. -> Czytaj dalej w serwisie Infosecurity24.pl <-.

Reklama

Komentarze

    Reklama