Reklama

Siły zbrojne

Europejsko-indyjskie manewry morskie

Fot. eunavfor.eu
Fot. eunavfor.eu

W dniach 18-19 czerwca 2021 roku na wodach Zatoki Adeńskiej odbyły się manewry morskie, w których uczestniczyły okręty zespołu zadaniowego EU NAVFOR oraz fregata indyjskich sił morskich INS „Trikand”. Jest to potwierdzenie zapowiadanej kilka miesięcy temu przez Unię Europejską i Indie woli wzmocnienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego w regionie Indo-Pacyfiku.

Przeprowadzenie wspólnych manewrów morskich oznaczało tak naprawdę czasowe zintegrowanie indyjskiego okrętu w zespole okrętowym Unii Europejskiej EU NAVFOR Somalia, działającym obecnie w ramach operacji Atalanta w okolicach Rogu Afryki. Zadanie było o tyle interesujące, że fregata INS „Trikand” to tak naprawdę rosyjska jednostka projektu 11356 typu Talwar. Sześć takich jednostek zbudowano dla sił morskich Indii w Stoczni Bałtyckiej w Sankt Petersburgu i w stoczni „Jantar” w Kaliningradzie.

Indyjski okręt o wyporności 4240 ton i długości 124,8 m współdziałał z europejskim zespołem okrętowym w składzie: włoska fregata „Carabiniere” typu Bergamini/FREMM (która jest jednocześnie flagowym okrętem w operacji Atalanta), hiszpańska fregata „Navarra” typu Santa Maria (która jest rozwinięciem amerykańskich fregat typu Oliver Hazard Perry), francuska fregata „Surcouf” typu La Fayette oraz francuski okręt śmigłowcowy – dok „Tonnerre” typu Mistral.

Działania prowadzone na wodach Zatoki Adeńskiej były typową operacją antypiracką. Realizowano manewrowanie w szyku i faktyczne strzelanie do szybkich celów nawodnych, ćwiczono przyjmowanie śmigłowców, wykonano wspólny, nocny patrol jak również zorganizowano paradę na morzu u wybrzeży Somalii.

W oficjalnym komunikacie zaznaczono, że Unia Europejska oraz Indie są zaangażowane w utrzymanie porządku w regionie Indo-Pacyfiku opartego na: „poszanowaniu integralności terytorialnej i suwerenności, demokracji, praworządności, przejrzystości, swobodzie żeglugi i przelotu, niezakłóconym legalnym handlu i pokojowym rozwiązywaniu sporów”. Takie działania mają potwierdzać „prymat prawa międzynarodowego, w tym Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS)”.

Wspólne manewry to efekt dialogu dotyczącego bezpieczeństwa morskiego rozpoczętego przez rząd Indii i Unię Europejską w styczniu 2021 roku. Podkreślono wtedy konieczność kontynuowania negocjacji oraz pogłębienia współpracy w tej dziedzinie. Dla indyjskiej marynarki wojennej nie były to zresztą działania zupełnie nowe. Jej okręty były już bowiem wcześniej wyznaczane do eskortowania statków czarterowanych przez Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme), a więc operacji koordynowanej przez siły UE NAVFOR Somalia. Dochodziło wtedy do współdziałania, w czasie którego ćwiczono procedury łączności oraz taktykę prowadzenie operacji eskortowych i antypirackich.

Obecnie ta współpraca operacyjna na morzu pomiędzy Unią Europejską i Indiami ma zostać wzmocniona. Ma ona polegać na częstszym organizowaniu wspólnych manewrów i z wizytami w portach zagranicznych oraz co najważniejsze: na wspólnym chronieniu morskich linii komunikacyjnych. Zakłada się również zwiększenie morskiej świadomości sytuacyjnej MSA (Maritime Situational Awareness) poprzez lepszą wymianę informacji i wprowadzenie wspólnych procedur powiadamiania.

Podobne ćwiczenia „integracyjne” w maju 2021 roku siły Unii Europejskiej prowadziły z okrętami należącymi do Japonii i jednostkami pływającymi z Dżibuti.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama