Siły zbrojne

Europejska wojskowa grupa zadaniowa do walki z COVID19

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Unia Europejska zamierza aktywnie wspierać koordynację działań sił zbrojnych, poszczególnych państw członkowskich, w walce z koronawirusem. Ma to nastąpić poprzez umożliwienie im bieżącej wymiany informacji oraz zebranych doświadczeń. Nowa grupa zadaniowa do spraw wojskowych ma również na bieżąco współpracować z innymi strukturami unijnymi oraz NATO zaangażowanymi do przeciwdziałania skutkom pandemii.

Josep Borrell, od 2019 r. wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, nakazał Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ) ustanowienie specjalnej grupy zadaniowej do wsparcia walki z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Ma ona przede wszystkim ułatwiać wymianę informacji, odnoszących się do działań sił zbrojnych państw członkowskich, a podejmowanych na rzecz wspierania służb cywilnych w toku rozwoju pandemii.

Tego rodzaju działania, na szczeblu ogólnounijnym, są pochodną specjalnej wideokonferencji ministrów obrony państw członkowskich, która miała mieć miejsce 6 kwietnia bieżącego roku. W skład grupy zadaniowej (z ang. Task Force) mają wejść w razie potrzeby eksperci dotychczas zaangażowani w sztabie wojskowym UE oraz innych strukturach UE. Kluczowe ma być powołanie specjalnej platformy internetowej, która ma być niejako na bieżąco płaszczyzną przekazywania przez siły zbrojne poszczególnych państw najlepszych rozwiązań, wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk.

Zakłada się współpracę nowej grupy zadaniowej do spraw wojskowych z Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) w obrębie potencjalnego odpowiedniego wykorzystywania zasobów sił zbrojnych państw członkowskich w działaniach na rzecz ochrony ludności cywilnej. Oczywiście, tworząc grupę zadaniową na szczeblu unijnym podkreślono potrzebę jej ścisłej współpracy z NATO. Utworzenie grupy zadaniowej ma również zakładać umożliwienie strategicznego wyciągnięcia niezbędnych wniosków już po zakończeniu walki z chorobą COVID19, które mają wpłynąć na planowanie kwestii bezpieczeństwa i obrony w przestrzeni europejskiej.

JR

Komentarze