Reklama

Siły zbrojne

Dowódcy wojskowi o bezpieczeństwie lotów

Fot. Dariusz Kurowski/SGWP
Fot. Dariusz Kurowski/SGWP

W Centrum Konferencyjnym WP odbyła się konferencja bezpieczeństwa lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP. W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli m.in. podsekretarz stanu w MON Marek Łapiński i I z-ca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał Sikora.

Jak inforuje Sztab Generalny Wojska Polskiego, na konferencji obecni byli przedstawiciele BBN, Sztabu Generalnego WP i Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz uczelni i instytutów.

Tegorocznemu spotkaniu dowódców jednostek lotniczych, szefów pionów bezpieczeństwa lotów, dowódców grup działań lotniczych i obsługi technicznej oraz dyrektorów i ekspertów z instytucji zajmujących się problematyką lotniczą przyświecało hasło „Proaktywne działanie dowódcy fundamentem funkcjonowania systemu bezpieczeństwa lotów”.

Podczas wystąpień uczestnicy konferencji poruszali kwestie związane z realizacją zadań lotniczych, szkoleń oraz doświadczeń ze współdziałania z komponentami państw sojuszniczych w kraju i zagranicą pod kątem wypracowanych rozwiązań minimalizujących powstawania zagrożeń w działalności lotniczej.

Dowódca Generalny RSZ generał broni Jarosław Mika podkreślił istotną rolę poszczególnych dowódców w kreowaniu i utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa realizowanych zadań lotniczych oraz prawidłowego wykorzystania posiadanych zasobów podczas organizacji systemu ratownictwa lotniczego.

Podsumowania 60 Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP dokonał I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Michał Sikora wskazując obszary wymagające wzmożonej uwagi oraz stawiając zadania ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa lotów w bieżącym roku szkoleniowym.

Reklama

Komentarze (3)

  1. Nieobecny

    A co z tym Mig-29 co lądował w Mińsku w lesie przed pasem?. Czy na konferencji BL coś wyjaśniono?

  2. BieS

    \"Dowódca Generalny RSZ generał broni Jarosław Mika podkreślił istotną rolę poszczególnych dowódców w kreowaniu i utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa realizowanych zadań lotniczych oraz prawidłowego wykorzystania posiadanych zasobów podczas organizacji systemu ratownictwa lotniczego.\" - vide katastrofa MiG-29 w Kałuszynie.

  3. tttttt

    byłem tam - jeden wielki bełkot

Reklama