Reklama

Siły zbrojne

„Czernicki” wraca po remoncie do służby

Okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP „Kontradmirał X. Czernicki”. Fot. M.Dura
Okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP „Kontradmirał X. Czernicki”. Fot. M.Dura

PGZ Stocznia Wojenna zakończyła kompleksową naprawę okrętu dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP „Kadm. Xawery Czernicki” i przekazała go do Marynarki Wojennej. Prace były realizowane przez 22 miesiące w ramach kontraktu podpisanego 8 marca 2019 r.

W środę 3 lutego 2021 r. w PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni odbyło się przekazanie do Marynarki Wojennej okrętu dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP „Kadm. Xawery Czernicki” po zakończonej naprawie głównej i dokowej. Dzień później okręt przypłynął do macierzystego Portu Wojennego Świnoujście, gdzie będzie kontynuował służbę w składzie skład 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Prace stoczniowe były realizowane na podstawie kontraktu zawartego 8 marca 2019 r. pomiędzy Komendą Portu Wojennego Świnoujście a konsorcjum złożonym z Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (lider konsorcjum) i gdyńskich spółek: PGZ Stocznia Wojenna Sp. z.o.o. (lider techniczny) i Stocznia Remontowa NAUTA S.A. Remont zaczął się z dniem wejścia okrętu na stocznię 14 marca 2019 r., i w jego trakcie nastąpiło wydłużenie czasu realizacji projektu z 16 do 22 miesięcy. Było to związane m.in. z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19, jak również z koniecznością znacznego rozszerzenia zakresu prac. Jak się okazało pojawiła się np., potrzeba wymiany na okręcie całego okablowania, o łącznej długości około 100 km.

W ramach planowych prac dokonano naprawy lub wymieniono większość systemów okrętowych. W ten sposób to, co określano na początku jako remont – w rzeczywistości stało się modernizacją. Zgodnie z komunikatem 8. Flotylli Obrony Wybrzeża prace obejmowały: „naprawę eksploatowanych na okręcie mechanizmów głównych i pomocniczych, poszczególnych urządzeń, zespołów i wyposażenia. Naprawiono lub wymieniono systemy i instalacje okrętowe, osprzęt elektryczny, a część z nich została zmodernizowana i dostosowana do nowoczesnych standardów. Odnowiono również kabiny, pomieszczenia służbowe i socjalne oraz dostosowano je do aktualnych potrzeb okrętu. Przeprowadzone zostały także prace kadłubowe polegające na wymianie lub naprawie poszycia oraz konserwacji pokładów wraz z mechanizmami pokładowymi. Na okręcie wprowadzono liczne zmiany ułatwiające codzienną służbę i zwiększające komfort eksploatacji. Okręt zyskał na przykład efektywniejszy ster strumieniowy, nowy zespół prądotwórczy awaryjno-portowy, nową automatykę sterowania siłownią okrętową, doposażono go między innymi w dodatkową stację odwróconej osmozy oraz zmodernizowany system klimatyzacji i wentylacji okrętowej”.

image
Okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP „Kontradmirał X. Czernicki”. Fot. M.Dura

Potwierdziła to również PGZ Stocznia Wojenna informując, że na okręcie ORP „Kadm. Xawery Czernicki” „wprowadzono liczne zmiany ułatwiające codzienną służbę i zwiększające komfort eksploatacji. Jako przykłady takich zmian wskazać można np. cyfryzację systemów okrętowych, wymianę steru strumieniowego na efektywniejszy czy nowy system klimatyzacji i wentylacji. Oprócz tego okręt otrzymał także nowy system monitorowania pracy siłowni, który usprawnia pracę napędu i zmniejsza ryzyko awarii. Wymieniono praktycznie całe okablowanie oraz orurowanie, a także dokonano drobnych napraw kadłubowych”.

Poza zakończonym właśnie remontem okrętu ORP „Kadm. Xawery Czernicki” PGZ Stocznia Wojenna realizuje obecnie na rzecz Marynarki Wojennej naprawę główną i dokową dwóch innych jednostek pływających: fregaty rakietowej typu Oliver Hazard Perry ORP „Gen. T. Kościuszko” oraz okrętu hydrograficznego ORP „Arctowski”. Prace mają się zakończyć przekazaniem tych jednostek do 3. Flotylli Okrętów w Gdyni jeszcze w 2021 r. PGZ Stocznia Wojenna zawarła już również kontrakt na naprawę konserwacyjno-dokową niszczyciela-muzeum ORP „Błyskawica”.

ORP „Kontradmirał X. Czernicki” to jednostka pływająca o wyporności 2382 ton i długości 73,8 m, która kilkakrotnie zmieniała swoje przeznaczenie. Początkowo była ona budowana w Stoczni Północnej w Gdańsku jako pływająca stacja demagnetyzacyjna projektu 130 dla Związku Radzieckiego. W grudniu 1999 roku zadecydowano o przebudowie pustego kadłuba dla potrzeb Marynarki Wojennej RP, jako okręt wsparcia logistycznego. Podczas przebudowy w 2009 roku ORP „Kontradmirał X. Czernicki” został przygotowany do pełnienia służby jako okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej w narodowych oraz sojuszniczych zespołach okrętowych.

Flotylla Obrony Wybrzeża podkreśla jednak, że jest to „jednostka dodatkowo przygotowana do zaopatrywania w morzu okrętów w żywność, paliwo i amunicję czy prowadzenia drobnych remontów. Może także służyć jako okręt-baza, w tym dla żołnierzy jednostek specjalnych. Okręt ma na rufie dwa stanowiska dla samochodów ciężarowych. Posiada dwa burtowe stanowiska przeładunkowe, służące do przekazywania ładunków o masie do 250 kg, na okręty płynące obok w odległości do 60 m oraz rufowe stanowisko do przekazywania paliwa o wydajności 100 t/h. Może przewieźć 10 standardowych kontenerów 20-stopowych. Na rufie ma lądowisko dla śmigłowca o wymiarach 20x12 m. W skład wyposażenia wchodzi też armatka wodna o wydajności 500 m3/h i 2 monitory wodno-pianowe, za pomocą których okręt może gasić pożary – także na innych jednostkach.

Okręt wniósł znaczący wkład w realizację zadań sojuszniczych. Biało-czerwoną banderę podniósł po raz pierwszy 1 września 2001 roku, a już w kolejnych dwóch latach służby, działając w składzie międzynarodowych sił morskich w rejonie Zatoki Perskiej, wziął udział w operacjach „Enduring Freedom” oraz „Iraqi Freedom”. Od 2010 roku, kiedy to po raz pierwszy podniesiono na burcie flagę NATO, okręt był trzykrotnie jednostką flagową Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Grupa 1 (ang. SNMCMG-1). Natomiast przez pierwszą połowę 2017 roku pełnił funkcję okrętu flagowego Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej Grupa 2 operując na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym”.

Reklama

Komentarze

    Reklama