Siły zbrojne

Ćwiczenie Ridge Runner. WOT współpracuje z Zielonymi Beretami

Fot. Wojska Obrony Terytorialnej
Fot. Wojska Obrony Terytorialnej

140 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej wróciło właśnie z USA, gdzie przez ponad dwa tygodnie brali udział w ćwiczeniu pod kryptonimem Ridge Runner. Celem ćwiczenia było rozwijanie współdziałania sił specjalnych i obrony terytorialnej w ramach wspólnie prowadzonych działań o charakterze nieregularnym.

Jak podaje ppłk Marek Pietrzak, ćwiczenia „Ridge Runner” są organizowane w stanie Zachodnia Wirginia przez Gwardię Narodową i Siły Specjalne USA potocznie nazywane „Zielonymi Beretami”. Do udziału w ćwiczeniach zapraszani są żołnierze państw wspieranych przez USA. W tym roku w różnych edycjach tego ćwiczenia zaangażowani byli żołnierze między innymi z państw bałtyckich. Od kilku lat w ćwiczeniach biorą udział żołnierze Wojska Polskiego.

Program Ridge Runner jest unikatowym w skali światowej projektem szkoleniowym. Został zaprojektowany w taki sposób aby wykorzystując populację i jej zasoby zbudować specyficzne i realnie funkcjonujące środowisko operacyjne oddające uwarunkowania współczesnych multidomenowych konfliktów hybrydowych i asymetrycznych. Dzięki programowi możliwe jest rozwijanie współdziałania pomiędzy siłami specjalnymi, a jednostkami obrony terytorialnej, które realizują zadania obrony i wspierania - kluczowych dla tego typu konfliktów - społeczności lokalnych. Nasze narodowe doświadczenia historyczne – Cichociemni i Armia Krajowa zbudowała realne podwaliny pod takie współdziałanie, wiele państw chętnie sięga po te doświadczenia. Dzisiaj są one częścią doktryny WOT. Bardzo się cieszę, że Gwardia Narodowa i Siły Specjalne USA umożliwiła nam udział w kolejnej edycji ćwiczenia. W jego czasie pozyskiwaliśmy kompetencje do organizacji podobnego ćwiczenia na terenie Polski i państw bałtyckich. Jestem bardzo zadowolony z osiągniętych wyników i dumny z moich żołnierzy. Dziękuję dowódcy Gwardii Narodowej Stanu West Wirginia panu generałowi Jamesowi Hoyerowi i jego podwładnym za perfekcyjnie przeprowadzone szkolenie!

Gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

Od powstania, WOT są aktywnie wspierane przez wojska USA. Realizowane jest min. wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentorskie.  Pod koniec 2018 roku WOT otrzymał zaproszenie do udziału w programie Ridge Runner.  Pierwsza edycja ćwiczenia z udziałem żołnierzy WOT odbyła się na przełomie lipca i sierpnia. Brali w niej udział żołnierze podlaskiej brygady OT oraz DWOT. W jesiennej edycji ćwiczenia zaangażowano żołnierzy DWOT oraz  trzech brygad OT.

Program Ridge Runner odpowiada zadaniom Wojsk Obrony Terytorialnej, do których należy prowadzenie działań i rozwijanie zasobów do budowy ruchu oporu na terenach czasowo zajętych przez przeciwnika - podobnie zresztą jak ma to miejsce w przypadku wszystkich formacji o zbliżonym charakterze w państwach skandynawskich i bałtyckich. Zdolności te rozwijane są w sposób pozwalający korzystać z powszechnie dostępnych zdobyczy rozwoju cywilizacyjnego, natomiast strategia działania polega na prowadzeniu wojny asymetrycznymi metodami również „równolegle” do konwencjonalnych działań zbrojnych. Chodzi o budowę strategicznej odporności państwa zdolnego do przetrwania długotrwałej presji zewnętrznej a nawet czasowej okupacji.

image
Fot. Wojska Obrony Terytorialnej

Żołnierze WOT wspierali również żołnierzy Gwardii Narodowej USA w zabezpieczeniu organizacji 24th World Scout Jamboree, które zostało zorganizowane od 22 lipca do 2 sierpnia bieżącego roku, również na terenie stanu Zachodniej Wirginii.  W zlocie wzięło udział ponad 500 polskich harcerzy. Wtedy WOT skierował do USA personel medyczny oraz oficerów operacyjnych.

Komentarze