Reklama

Siły zbrojne

Awans dowódcy rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych

Fot:mil.ru
Fot:mil.ru

Prezydent Wladimir Putin awansował dowódcę rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych Siergieja Surowikina na stopień generała armii (4 gwiazdki). 

Reklama

Prezydent Putin wydał ukaz o awansie w poniedziałek 16 sierpnia. Tym samym Surowikin dołączył do zaledwie sześciu generałów obecnie posiadających tak wysoki stopień w Ministerstwie Obrony. Generałami armii są:

  • minister obrony Siergiej Szojgu (ur. 1955);
  • szef Sztabu Generalnego – pierwszy zastępca ministra obrony Walerij Gierasimow (ur. 1955);
  • zastępca ministra obrony Dmitrij Bułgakow (ur. 1954);
  • zastępca ministra obrony Paweł Popow (ur. 1957);
  • dowódca Wojsk Lądowych Oleg Saljukow (ur. 1955);
  • dowódca Południowego Okręgu Wojskowego Aleksander Dwornikow (ur. 1961).

Generał Surowikin urodził się 11 października 1966 roku czyli nie ma jeszcze 55 lat. Jak na rosyjskie i wcześniej radzieckie wojskowe wzorce jest jeszcze bardzo młody. Nieoficjalnie wróży mu się karierę i objęcie w najbliższym czasie jeszcze wyższego stanowiska.

Niedawno prezydent Putin wniósł projekt, aby to on mógł ustalać dopuszczalny wiek służby dla niektórych generałów. Obecnie w stopniu marszałka (w tej chwili  nie ma nikogo w takim stopniu), generała armii i admirała floty (4 gwiazdki), generała-pułkownika i admirała (3 gwiazdki) jest to 65 lat. Dla pozostałych generałów czyli generała-lejtnanta i wiceadmirała (2 gwiazdki) i generała-majora i kontradmirała (1 gwiazdka) jest to 60 lat.

W wyjątkowych wypadkach można ten wiek wydłużyć odpowiednio do 70 i 65 lat. Prezydent Putin chce mieć prawo wydłużać wiek służby według swojego uznania dla marszałka, generała armii i admirała floty. Związane jest to z widocznym coraz bardziej zaawansowanym wiekiem najważniejszych rosyjskich generałów. I właśnie na tym tle awans generała Surowikina warto odnotować.

Pomimo, iż dowodzi on Siłami Powietrzno-Kosmicznymi jego wojskowy życiorys związany jest z wojskami lądowymi. Był m. in. dowódcą 149. pułku zmechanizowanego, szefem sztabu – zastępcą dowódcy 201. dywizji zmechanizowanej, dowódcą 34. dywizji zmechanizowanej i 42. gwardyjskiej dywizji zmechanizowanej, szefem sztabu – zastępcą dowódcy, a następnie dowódcą 20. gwardyjskiej armii ogólnowojskowej. Był również szefem Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego, szefem sztabu – zastępcą dowódcy Przywołżańsko-Uralskiego Okręgu Wojskowego, a następnie Wschodniego Okręgu Wojskowego. W latach 2013-2017 był dowódcą Wschodniego Okręgu Wojskowego i 31 października 2017 roku został pierwszym dowódcą nowo powstałych Sił Powietrzno-Kosmicznych. Jego kariera wojskowa predysponuje go do zajęcia praktycznie  dowolnego stanowiska w rosyjskich siłach zbrojnych, np. szefa Sztabu Generalnego. W dniu 8 grudnia 2017 roku otrzymał on tytuł bohatera Federacji Rosyjskiej za służbę na terenie Syrii (był dowódcą rosyjskich wojsk w tym kraju).

W carskiej Rosji, w ZSRR i we współczesnej Rosji tytuły i stopnie wojskowe mają ogromne znaczenie. Stopień generała armii występuje również poza strukturami Ministerstwa Obrony. Obecnie ma go sześciu generałów: dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), dyrektor Federalnej Służby Ochrony (FSO), minister Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych oraz Likwidacji Następstw Klęsk Żywiołowych, dyrektor Gwardii Narodowej (Rosgwardia), pierwszy zastępca dyrektora FSB i pierwszy zastępca dyrektora FSB – szef Służby Pogranicza.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama