Reklama

Siły zbrojne

ASR-NG - Radar Dozoru Lotniskowego Nowej Generacji

Fot. Hensoldt.
Fot. Hensoldt.

Modułowy i skalowalny radar dozoru lotniskowego wraz z systemem kontroli podejścia, dla lotnisk regionalnych i dużych, międzynarodowych portów lotniczych.

Artykuł sponsorowany 

ASR-NG to wielowiązkowy trójwspółrzędny radar pracujący w paśmie S, typu solid-state, funkcjonujący jako pierwotny radar kontroli podejścia i wtórny obserwacji powietrznej, a także jako sensor kontroli ruchu, spełniający wymagania Aneksu 10 ICAO (Tom III/IV) oraz wymagania normy EUROCONTROL Surveillance Standard. System wykorzystuje w pełni cyfrowe, dopplerowskie rozwiązanie śledzenia i wykrywania. Posiada również elastyczne zdolności (w tym samouczenie się), w zakresie usuwania szumu i dopasowania się do miejsca stosowania. 

Radary ASR składają się ze zintegrowanego pierwotnego i wtórnego systemu radiolokacyjnego. Radar pierwotny pomaga w wykryciu obiektów niewspółpracujących, takich jak małe statki powietrzne bez transponderów lub statki powietrzne nieprzyjaciela. Oparty jest o nadajnik półprzewodnikowy i wykorzystuje specjalną technologię obróbki sygnału, celem zapewnienia szerokiego pokrycia i usunięcia skutków występowania farm wiatrowych w otoczeniu. Radar wtórny - MSSR 2000 I - zapewnia automatyczną identyfikację współpracujących statków powietrznych.

Wyjątkowe Własności Wykrywania i Śledzenia: od Ultralekkich po Cele Ponaddźwiękowe

Przestrzeń powietrzną na świecie dzielą użytkownicy cywilni i wojskowi, lotnictwo General Aviation czy też sportowe, lub rekreacyjne. By uniknąć sytuacji, w jakich zagrożone będzie bezpieczeństwo lotów, najnowocześniejsze radary kontroli powietrznej powinny dostarczać doskonałych własności w zakresie wykrywania obiektów - od najmniejszych statków powietrznych, jak ultralekkie szybowce, po duże samoloty pasażerskie. Nowoczesne radary muszą być także zdolne do rozróżniania wolno poruszających się śmigłowców, oraz szybkich, ponaddźwiękowych samolotów bojowych, bez żadnych znaczących luk w zakresie prędkości wykrywanych celów. Brak świadomości obecności potencjalnie niewspółpracujących maszyn w powietrzu, na przykład w przypadku ćwiczeń wojskowych, może prowadzić do bliskich spotkań maszyn w powietrzu i incydentów, lub do wydawania błędnych komend przez kontrolerów ruchu. ASR-NG może wykrywać najmniejsze cele - o powierzchni odbicia 0,5 metra kwadratowego - a także te duże - o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych, z najwyższym prawdopodobieństwem wykrycia. Oferuje również wyjątkową dokładność w odwzorowaniu prędkości, bez martwej strefy, w zakresie od 0 do 1200 węzłów.

Zakłócenia ze strony farm wiatrowych i odporność na fale 4G/LTE

W środowisku coraz bardziej narażonym na czynniki utrudniające pracę, z farmami wiatrowymi czy zakłóceniami telekomunikacyjnymi w zasięgu telefonii 4G/LTE, niezwykle istotnym jest by radary dozoru przestrzeni powietrznej radziły sobie z środowiskiem dynamicznych zakłóceń, posiadając zdolność do ignorowania wpływu sieci 4G/LTE. 

Nowe przetwarzanie wielowiązkowe 

Podczas, gdy radary kontroli ruchu (ATC) poprzedniej generacji nie były w stanie tłumić fałszywych odbić ze strony farm wiatrowych, ASR-NG zapewnia najwyższą rozdzielczość wykrywania i zdolności śledzenia, z wykorzystaniem pierwszego na świecie jednoczesnego przetwarzania trzech wiązek, a także zdolności do elektronicznego kształtowania wiązki. Ich zdolność wykrywania i śledzenia małych śmigłowców nad farmami wiatrowymi jest sprawdzona w działaniach, co wykazano w obecności przedstawicieli ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii.

Unikalne zdolności trójwspółrzędne (3D) 

Dzięki wykorzystaniu danych z trzeciej anteny tubowej, ASR-NG pozwala na uzyskanie unikalnej zdolności do wykrywania celów trójwspółrzędnie (3D). Trzecia z wiązek pozwala na pomiar i obliczenie pułapu, na którym poruszają się niewspółpracujące obiekty, jak samoloty albo bez transpondera, albo z uszkodzonym/wyłączonym systemem IFF, na przykład w czasie ćwiczeń wojskowych lub operacji lotniczych.

Najniższy koszt cyklu życia, długi okres użytkowania

Dla systemu ASR-NG praktycznie nie istnieją wymogi w zakresie planowych obsług zapobiegawczych. Został on zaprojektowany do działań w pełni autonomicznych, bezzałogowych i sterowanych w pełni zdalnie, 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Kontrahent otrzymuje transfer wiedzy na temat wsparcia, lub też preferowany partner lokalny działa w charakterze standardowego dostawcy wsparcia logistycznego. Umowy wsparcia ze stałą ceną, a także gwarancje dostaw są zapewniane na 25 lat i więcej.

O firmie HENSOLDT

HENSOLDT to niemiecki czempion przemysłu zbrojeniowego, z wiodącą pozycją w Europie i globalnym zasięgiem oddziaływania. Z siedzibą w Taufkirchen, w pobliżu Monachium, firma ta zajmuje się rozwojem sensorów na potrzeby zastosowań w obronności i bezpieczeństwie. HENSOLDT, jako lider technologiczny, rozszerza także swoje portfolio Cyber i rozwija nowe produkty celem zwalczania szerokiego zakresu zagrożeń w oparciu o innowacyjne rozwiązania w odniesieniu do zarządzania danymi, robotyki i cyberbezpieczeństwa. Z ponad 5600 pracownikami, HENSOLDT wygenerował w 2020 roku przychody w wysokości 1,2 miliarda euro. HENSOLDT to spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie, w ramach indeksu SDAX. 

Artykuł sponsorowany

Reklama

Komentarze

    Reklama