Siły zbrojne

Armie Świata: Wojska Lądowe Ukrainy

photo
photo

W dzisiejszym odcinku zajmiemy się omówieniem sił lądowych naszego południowo-wschodniego sąsiada, czyli Ukrainy. Za wyjątkiem Rosji, państwo to było najsilniejsze gospodarczo i militarnie z republik, które uzyskały niepodległość wraz z upadkiem ZSRR. Jego ogromny potencjał militarny w wyniku perturbacji politycznych i gospodarczych erodował jednak w ciągu kolejnych 23 lat.

Zmiana mentalności nastąpiła wraz z agresją rosyjską na Ukrainę i dokonaną przez nią okupację Krymu, a także rozpoczęciem się trwającej do dzisiaj wojny domowej w Donbasie. W wyniku tych wydarzeń, a także nieustannej groźby kolejnych rosyjskich ataków redukcja liczebna i sprzętowa wojsk lądowych Ukrainy uległa zatrzymaniu. Skończyło się też poleganie na nieznacznie modernizowanym tylko uzbrojeniu posowieckim.

 

Komentarze